El 18 novembre és l’últim dia per formular al·legacions al Projecte de nou reglament de campaments juvenils

 Font:
Font:

El 18 novembre és l’últim dia per formular al·legacions al Projecte de nou reglament de campaments juvenils

Resum: 
Encara esteu a temps de presentar totes aquelles observacions i al·legacions que considereu oportunes al nou Projecte de decret d’aprovació del reglament de campaments juvenils.
Aquesta nova regulació pretén deixar sense efecte els preceptes que fan referència als campaments juvenils del Decret 276/1994, de 14 d’octubre d’aprovació del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves.
El nou projecte de reglament intenta crear una xarxa d’instal·lacions adequades a les necessitats pedagògiques de les acampades juvenils, incorpora normativa vigent sobre prevenció d’incendis forestals i intenta establir unes condicions mínimes de confort, higiene i seguretat.
Una vegada sigui aprovat i entri en vigor aquest reglament, caldrà no oblidar les disposicions transitòries. Aquestes determinen diferents períodes d’adaptació a la nova legalitat de les instal·lacions que funcionen en l’actualitat.
Podeu consultar el Reglament a: www.gencat.net/benestar; a la seu del Departament d’Acció Social i Ciutadania de Barcelona i als Serveis Territorials del Departament a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre així com en el següent enllaç.

Afegeix un comentari nou