El número 7 ha estat el resultat del sorteig celebrat en el marc del Pla d’inspecció de fundacions per aquest 2010

 Font:
Font:

El número 7 ha estat el resultat del sorteig celebrat en el marc del Pla d’inspecció de fundacions per aquest 2010

Resum: 

El passat dia 4 de febrer de 2010 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), la resolució JUS/194/2010, de 29 de gener, per la qual s’aproven els criteris generals pels quals s’ha de regir el Pla d’inspecció de les Fundacions de l’any 2010.

En el text de la resolució s’estableixen els següents fets que poden donar lloc a una inspecció:
-No haver presentat els comptes anuals d’almenys els dos darrers exercicis.
- No haver respost en el termini fixat a les deficiències observades pel protectorat en l’anàlisi dels comptes anuals.
- Mantenir una inactivitat continuada.
- Que la darrera xifra del número d’inscripció de la fundació sigui coincident amb el número obtingut mitjançant un sorteig.
El sorteig es va celebrar el passat 10 de febrer en presència del secretari general del Departament de Justícia i el resultat obtingut ha estat el número 7.
Per tant, totes les fundacions acabades en aquest número d’inscripció seran susceptibles de ser objecte d’inspecció en el marc del Pla d’inspecció de fundacions per a l’any 2010.
L’any passat es va celebrar per primera vegada el sorteig per tal de donar compliment al mandat de la Resolució JUS/14/2009, de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques i el número que va sortir, en aquella ocasió, va ser el 3.

Etiquetes: 

Afegeix un comentari nou