Sara Pérez: "És cabdal que les entitats adoptin una cultura de l’impacte"

FCVS
Autor/a: 
Sònia Pau Cortada
La gerent de la Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF), Sara Pérez, en la jornada sobre l'avaluació de l'impacte.  Font: Coordinadora Catalana de Fundacions
La gerent de la Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF), Sara Pérez, en la jornada sobre l'avaluació de l'impacte. Font: Coordinadora Catalana de Fundacions
La Fundació Jubert Figueras i Foment de l’Habitatge Social van participar a la jornada organitzada per la Coordinadora Catalana de Fundacions. Font: Coordinadora Catalana de Fundacions
La Fundació Jubert Figueras i Foment de l'Habitatge Social van participar en la jornada organitzada per la Coordinadora Catalana de Fundacions. Font: Coordinadora Catalana de Fundacions

Sara Pérez: "És cabdal que les entitats adoptin una cultura de l’impacte"

Autor/a: 
Sònia Pau Cortada
FCVS

Resum: 

Al voltant de la necessitat i les possibilitats d’avaluar l’impacte que tenen en la societat les fundacions, la Coordinadora Catalana de Fundacions va organitzar el 9 de febrer una jornada al Palau Macaya, a Barcelona.

Les fundacions reivindiquen el seu paper com a actiu fonamental en la societat. El reivindica la gerent de la Coordinadora Catalana de Fundacions, Sara Pérez, però reconeix que per defensar-lo necessiten eines que mesurin el seu impacte.

Pérez subratlla que, tal com es va plantejar a la jornada ‘La importància de mesurar l’impacte social de les fundacions’, celebrada fa uns dies, l'avaluació dels beneficis socials s’ha d’integrar de forma transversal i sistèmica, "no és una tasca puntual, sinó un procés continu que implica integrar una metodologia en els processos de les entitats".

Quina avaluació feu de la jornada ‘La importància de mesurar l’impacte social de les fundacions’, que vau organitzar fa uns dies al Palau Macaya, a Barcelona?

Quan vam plantejar la jornada, organitzada per la Comissió de l’Àmbit Social de la Coordinadora Catalana de Fundacions, van sorgir moltes preguntes: Què és exactament i què implica la mesura de l’impacte social? Com ho estan fent les fundacions? Quines metodologies apliquen? L’objectiu era donar resposta a aquestes qüestions, tant des del vessant teòric com des de la pràctica. Volíem aportar informació objectiva i dades clau, i alhora complementar-ho amb casos reals d’aplicació de metodologies de mesura de l’impacte.

Hi van participar persones expertes i també es van veure experiències d’èxit...

Gràcies a la participació de les expertes Lisa Hehenberger i Patricia Pólvora, així com a les dues fundacions que varen compartir la seva experiència, la Jubert Figueras i Foment de l’Habitatge Social, creiem que vam aconseguir donar una visió holística de la mesura de l’impacte social, crear consciència sobre la importància d’integrar-ho en el dia a dia de les entitats i demostrar que és possible que qualsevol fundació pugui avaluar com influeix la seva acció en els seus públics i com beneficia la societat.

L’interès per aquesta temàtica en el món fundacional és evident: l’aforament del Palau Macaya es va exhaurir setmanes abans de l’acte. Hi van participar més de cent cinquanta professionals, entitats, representants del tercer sector i d’institucions públiques.

Parlant d’impacte, quin impacte creieu que tindrà la jornada?

La nostra valoració com a entitat organitzadora i el retorn que ens ha arribat de les persones assistents és força positiu. Més del 90% de les persones participants afirmen que la jornada ha provocat algun canvi en el seu rol professional o personal, fet que ens reforça encara més en el nostre propòsit d’esdevenir en agent facilitador i proveïdor de coneixement i recursos, en aquest cas, relacionats amb la mesura de l’impacte social.

Mesurar l’impacte és una de les tasques pendents de les entitats del tercer sector en general. Quins inputs vau recollir com a Coordinadora Catalana de Fundacions de la jornada?

Tot i que l'avaluació de l'impacte social s'està convertint en una pràctica cada cop més estesa i són moltes les organitzacions que dediquen esforços a estandarditzar metodologies que els ajudin a mesurar els efectes positius que produeix la seva activitat en la societat, és cert que encara queda molt camí per recórrer, i moltes entitats encara no ho contemplen en el seu dia a dia.

De les intervencions de la jornada vam poder extreure conclusions molt valuoses que fan palesa la necessitat d’avançar en aquest camp, però també de l’esforç que requereix per part de les fundacions. Una de les conclusions més rellevants és que la mesura de l’impacte social s’ha d’integrar de forma transversal i sistèmica, no és una tasca puntual, sinó un procés continu que implica integrar una metodologia en els processos de les entitats.

Un procés continu...

Sí. I en aquest sentit, es va destacar que a banda d’escollir la metodologia més adient a cada organització, és cabdal que les entitats adoptin una cultura de l’impacte.

Durant la jornada vàrem recollir informació de gran valor, però també ho estem fent a posteriori, amb les valoracions que ens arriben de les persones que van participar. Una de les dades més significatives és el gran interès que s’ha generat entre el sector. Fins al 94% de les entitats i professionals que van assistir indiquen que tenen necessitats relacionades amb la mesura de l’impacte social.

Per què és important fer l’avaluació de l’impacte?

Des de la CCF tenim clar que la gestió de l’impacte social ha de contribuir a satisfer els principis que defensen les fundacions —transparència, ètica i bon govern— i és un vector decisiu per promoure una cultura organitzacional basada en l'aprenentatge i la millora.

"La mesura de l’impacte social s’ha d’integrar de forma transversal i sistèmica, no és una tasca puntual"

Quantes fundacions hi ha a Catalunya?

Segons dades de l’Observatori de les Fundacions de la CCF, hi ha més de dues mil fundacions actives a Catalunya, de les quals el 41% pertanyen a l’àmbit social. Les fundacions constitueixen un actiu fonamental de la nostra societat.

La seva activitat es tradueix en 36,7 milions de serveis a persones beneficiàries (4,8 serveis per habitant). D’aquests, el 28% (prop de 10 milions) es donen en l’àmbit social. Les fundacions aglutinen fins a 93.000 persones treballadores que representen el 2,7% del total d’ocupació a Catalunya (només l’àmbit social, un 1,3%, que són 37.389 persones). Hi ha també 38.000 persones voluntàries.

I més enllà de les grans xifres...

Les grans xifres demostren el pes i la rellevància de les fundacions en el teixit socioeconòmic català, però també és molt rellevant el fet que el sector fundacional respon a les demandes de la població amb criteris de proximitat, arrelament al territori, agilitat i eficiència.

D’una banda, contribueixen a la construcció d’una societat més justa, solidària, cohesionada, participativa i democràtica, mentre que de l'altra, ofereixen una resposta més adequada a les necessitats socials, atès que ho fan des de la col·laboració entre sectors i, sovint, amb la participació de les persones beneficiàries, la comunitat, les seves famílies, de les persones professionals i del conjunt d’agents involucrats en el territori.

"Hi ha més de dues mil fundacions actives a Catalunya, de les quals el 41% pertanyen a l’àmbit social"

I en la jornada es va fer evident que cal saber quin és aquest impacte real...

Tot el retorn que es deriva d’aquesta contribució cal fer-lo valdre, identificar-lo o, si cal, crear indicadors que ens ajudin a traduir-ho en xifres que demostrin l’impacte de l’acció social de les fundacions en les persones, en la societat.

Tot això ajuda a les fundacions a explicar la seva missió, a identificar més persones beneficiàries, a disposar d’arguments i dades empíriques per poder exercir reivindicacions institucionals de noves polítiques públiques, a demostrar la rendibilitat de la inversió (ROI) a les persones i organitzacions que donen recursos a les fundacions... En definitiva, ajuda a optimitzar la seva tasca, a maximitzar el seu impacte i a retre comptes sobre la seva existència.

Quina feina comenceu a fer ara?

És moment de recollir dades per tal de copsar l’interès que hi ha en el món fundacional d’una forma més acurada. Aquesta tasca ens ajudarà a tenir la foto completa sobre el punt en el qual es troba el sector en el camp de la mesura de l’impacte social i a identificar el suport i els recursos que podem oferir a les fundacions.

Impulsar el sector fundacional i fer visible la seva bona feina és part de la nostra missió, per això considerem que és clau ajudar-les a identificar i compartir el valor de tot el que aporten a la societat.

Afegeix un comentari nou