El Parlament debat el Projecte de Llei dels Drets i les Oportunitats de la Infància i l'Adolescència

 Font:
Font:

El Parlament debat el Projecte de Llei dels Drets i les Oportunitats de la Infància i l'Adolescència

Resum: 
El 28 d’octubre es va debatre al Parlament de Catalunya la totalitat del Projecte de Llei dels Drets i les Oportunitats de la Infància i l'Adolescència. Aquest Projecte de Llei desenvolupa els drets subjectius dels infants i adolescents.
La Llei, està adreçada a tots els menors domiciliats a Catalunya i també a tots aquells que s’hi trobin de manera eventual. Cal destacar la importància del nou text, ja que d’una banda s’encarrega de recollir en un únic text tota la legislació existent sobre els infants i adolescents, i de l’altre suposa un canvi en incorporar “per primer cop” no només mesures de protecció sinó també polítiques de prevenció, promoció i participació.
Els canvis més importants a destacar són entre altres, el fet que amb la nova regulació es vol prioritzar que en casos de maltractament familiar sigui la persona maltractadora qui abandoni la llar i no com fins ara, que sovint era el menor que deixava el seu domicili o nucli familiar. Així com, la creació de la figura del procurador de la infància i l’adolescència, per tal de garantir que els infants i adolescents tutelats per la Generalitat seran escoltats, la norma crea la figura del procurador de la infància i l’adolescència. El text també crea un Consell de Participació Nacional i Taules Territorials d'Infància, que coordinaran les diferents administracions i institucions implicades en la detecció i la intervenció dels maltractaments infantils.

Afegeix un comentari nou