El registre de la jornada de les persones treballadores: una obligació per a tothom

Suport Tercer Sector – Jurídic
Autor/a: 
Eduardo Izquierdo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

El registre de la jornada de les persones treballadores: una obligació per a tothom

Autor/a: 
Eduardo Izquierdo
Suport Tercer Sector – Jurídic

Resum: 

L’obligatorietat de registrar la jornada de les persones treballadores a temps parcial existeix des de 2013 però diverses sentències han estès aquesta mesura a tota la plantilla de les entitats.

El Reial Decret-Llei 16/2013 de 20 de desembre de mesures per afavorir la contractació estable i millorar l’ocupabilitat dels treballadors i treballadores va incorporar, per primera vegada, l’obligació de registrar de forma diària la jornada dels treballadors i treballadores a temps parcial. Això suposava, tanmateix, l’obligació d’entregar-los, amb la seva nòmina, un còmput d’hores mensuals, tant ordinàries com complementàries.

Aquestes dues mesures es complementaven amb una tercera, que no era més que la conservació, per part de l’entitat, dels resums mensuals de registre de jornada durant un període mínim de quatre anys.

La mateixa norma establia que l’incompliment d’aquestes obligacions provocaria que, de forma automàtica, el contracte de treball es consideraria a jornada completa a no ser que es pogués demostrar el contrari.

Les persones treballadores a temps complet quedaven excloses, teòricament, d’aquesta normativa fins que una sentència de l’Audiència Nacional de 4 de desembre de 2015 va parlar del registre de jornada, que no d’hores extraordinàries, un requisit constitutiu per controlar els excessos de jornada, no fent distinció entre treballadors a temps complet i a temps parcial, el que va provocar d’aquesta manera un canvi d’interpretació de l’article 35.5 de l’Estatut dels Treballadors. Aquesta nova interpretació ha donat arguments a la Inspecció de Treball per considerar que el registre horari s’ha de fer extensiu a tota la plantilla de les entitats, sigui quina sigui la seva jornada, ja que això afavoreix el control dels límits legals en matèria d’hores extraordinàries.

Per tant, partint d’aquesta clara postura de la Inspecció de Treball, podem concloure que:

  1. El registre horari és obligatori per a totes les entitats i totes les persones treballadores sigui quina sigui la seva jornada de treball.
  2. Aquest registre ha de ser diari i ha d’incloure hora de entrada i sortida.
  3. El registre del mes en curs s’ha de conservar tot el període en el Centre de Treball. L’entitat haurà de conservar quatre anys els registres mensuals.
  4. Els treballadors i treballadores hauran de rebre el seu còmput d’hores mensuals juntament amb el seu full de salari.

L’incompliment d’aquesta normativa pot ser sancionat amb imports econòmics que van dels 626 euros als 6.250 euros.

Etiquetes: 

Afegeix un comentari nou