Està en marxa el Pla Director d’ Infància i Adolescència de Catalunya (PDIAC) 2010-2013

 Font:
Font:

Està en marxa el Pla Director d’ Infància i Adolescència de Catalunya (PDIAC) 2010-2013

Resum: 

El Pla Director d’Infància i Adolescència de Catalunya és el pla sectorial a través del qual es desplega el Pla estratègic de serveis socials en l’àmbit de la infància i l’adolescència, tal com recull l’article 38 de la Llei de serveis socials.

La finalitat del Pla és esdevenir l'instrument que reculli la planificació i ordenació de les polítiques, actuacions i serveis a la infància i l’adolescència de Catalunya, i fomenti el treball transversal i la cooperació institucional. És un projecte desplegat per etapes que es va iniciar a principis de l’any 2008 i va finalitzar en l’any 2009.
Durant el passat mes d’octubre es va tancar el procés participatiu de la definició estratègica del PDIAC, a través del document “Eixos i objectius estratègics”.
Aquest Pla Director abasta dos enfocaments:
- l’ estratègic, que pretén ampliar la mirada de les polítiques i actuacions a tota la infància i l’adolescència, partint d’un estudi - diagnòstic i de la projecció de necessitats, i
- l’ operatiu, que concretarà les accions i mesures adaptades a la realitat, tot establint-ne la prioritat i valorant-ne l'impacte en l’organització, la gestió i la prestació dels serveis.

El portal e-Catalunya és una plataforma de xarxes socials que, a iniciativa de la Generalitat de Catalunya, es posa al servei de la ciutadania, les comunitats de professionals i altres col•lectius per facilitar la comunicació, la participació, el treball col•laboratiu i la difusió de la informació. En aquest portal hi trobaràs el calendari, les notícies i els actes, relacionats amb el desenvolupament del Pla director.

Afegeix un comentari nou