Com treballar els discursos d’odi amb l’adolescència

F Pere Tarrés
Una de les claus és crear espais de reflexió i aprenentatge.  Font: Pixabay
Una de les claus és crear espais de reflexió i aprenentatge. Font: Pixabay

Com treballar els discursos d’odi amb l’adolescència

F Pere Tarrés
Resum: 

Un seguit de recomanacions extrets de l’informe ‘(Des)conectados: diagnóstico sobre la relación de la adolescencia con los discursos de odio en el entorno digital’, d’Accem.

A l’era digital, la infància i l’adolescència es veuen constantment bombardejades per informació esbiaixada i falsa, i tenen un fàcil accés a narratives i discursos que moltes vegades poden ser polaritzants i incitants a l’odi. En aquest context, el paper de les institucions educatives, escoles i entitats d’educació i l’educació en el lleure és treballar aquesta qüestió amb els nens, nenes i adolescents amb els quals treballen per pal·liar aquesta situació.

L’informe ‘(Des)conectados: diagnóstico sobre la relación de la adolescencia con los discursos de odio en el entorno digital’, d’Accem, ofereix algunes recomanacions i eines per a enfrontar i treballar els discursos d’odi amb l’adolescència que provenen de l’ús de les xarxes socials. A continuació es resumeixen aquestes claus.

Sensibilització i regulació

Una de les claus principals d’una educació crítica amb els discursos d’odi és promoure la sensibilitat cap a aquests temes entre l’adolescència i el professorat o equip de monitores i monitors. Caldrà organitzar formacions per a l’equip d’estructura que abordin aquestes qüestions i com tractar-les amb la joventut. Alhora, es tractarà d’aplicar la perspectiva intercultural en les diferents activitats que promoguin el respecte mutu.

També caldrà deixar clar a l’alumnat que l’escola o entitat és un espai segur on es tractarà de manera oberta qualsevol acció discriminant, sigui aquesta duta a terme a l’entitat, a fora, o només experimentada a les xarxes.

Eines i contingut

Aquesta sensibilització s’haurà d’abordar des del currículum o programació de les activitats. Es tractarà, primer, d’incorporar perspectives diverses i experiències culturals d’orígens diferents, visibilitzant referents positius per a totes les persones, també per a l’alumnat migrant i racionalitzat, garantint que tothom se sent degudament representat en els continguts treballats. Això és especialment important en les edats adolescents, quan les persones necessiten referents amb els quals sentir-se identificades.

També serà important desenvolupar eines educatives específiques, especialment preparades per a l’entorn en el qual es troba l’entitat o l’escola, per a abordar temes com el racisme, la diversitat o el respecte mutu. Seria interessant ajudar-se aquí de jocs, activitats participatives i eines multimèdia.

Diàleg obert i participació

Tant en les activitats com en el dia a dia de l’entitat o l’escola és important promoure el diàleg obert i respectuós, on totes les persones tinguin veu i interactuïn de maneres positives. En aquest sentit és important organitzar activitats i esdeveniments que promoguin i garanteixin la participació activa de totes les persones. Per treballar la igualtat i la inclusió com a eixos temàtics el primer és practicar-les en el si de l’entitat o l’escola.

En relació amb això, és important incorporar a la programació d’activitats alguns espais de reflexió per a parlar de les temàtiques esmentades, com el racisme, la discriminació i les formes segures d’utilitzar les xarxes socials, llocs on els i les adolescents puguin expressar-se sense por i agafar consciència sobre aquestes qüestions.

Protocols d’actuació

Tant si la discriminació es produeix a l’escola o entitat com a fora, o encara que els i les nenes o adolescents només ho hagin vist per xarxes i no s’hi hagin vist directament implicades, és important comptar amb protocols d’actuació clars i efectius per a abordar-les. Si han estat protagonitzats per l'alumnat, els protocols hauran d’incorporar acompanyament a les víctimes i fer un abordatge constructiu i educatiu del tema, tractant-ho també i sobretot amb la persona perpetradora.

Treball a casa

La feina feta a l’escola o a l’entitat ha de tenir una continuïtat a fora, i treballar-se també a casa. Les famílies han de participar en les tasques de sensibilització sobre diversitat i respecte. És per això que serà recomanable proporcionar orientació i recursos a les famílies per a que puguin fer aquest suport en l’educació en comprensió i lluita contra l’odi de les seves filles i fills.

Al cap i a la fi, es tracta d’anar tots a una i fer una implementació de manera col·lectiva i continua, per tal que els i les adolescents desenvolupin perspectives crítiques davant els discursos que hi ha a les xarxes socials i esdevinguin agents actius en el foment de la igualtat, la interculturalitat i la comprensió.