Estem reformant els estatuts de la nostra associació i volem saber a partir de quina edat la llei permet a un menor d’edat ser soci?

 Font:
Font:

Estem reformant els estatuts de la nostra associació i volem saber a partir de quina edat la llei permet a un menor d’edat ser soci?

Resum: 

En relació a la capacitat dels menors per ser socis en una associació, la llei en l’article 323-1 diferencia:

- Les associacions de tipus general:

a) Si el menor no està emancipat i té 14 anys serà necessari el complement de capacitat, és a dir, consentiment dels seus representants.
b) Si està emancipat (és a dir viu independentment) i té els 14 anys, no serà necessari el consentiment dels representants legals.

- Si l’associació és infantil, juvenil i d’alumnes: basta la capacitat natural, implica ser persona. Evidentment i encara que la redacció de l’article comentat no és gens clara, serà necessari el consentiment dels representants, sobretot si cal pagar una quota.

L’apartat 2 de l’article 323-1 torna a insistir de forma general que els menors de 14 anys poden ser socis amb el consentiment dels representants legals si els estatuts no ho exclouen.

Conclusió:

En primer lloc cal estar a les normes dels nostres estatuts. Per tant, és important que aquests recullin de forma clara a partir de quina edat pot una persona entrar a formar part de l’entitat ja que serà el criteri a tenir en compte.

Tractant-se d’una associació general, aquests poden preveure des d’ acceptar als menors d’edat amb consentiment dels representants o exigir els 18 anys.
Cal no oblidar que l’article 321-4, apartat e) dintre del contingut mínim dels estatuts exigeix que consti els tipus d’associats, si escau i els requisits que s’han de complir per adquirir la condició d’associat en cada cas... per tant, l’edat és important que figuri en els estatuts.

Etiquetes: 

Afegeix un comentari nou