La conciliació familiar més a prop

 Font:
Font:
 Font:
Font:

La conciliació familiar més a prop

Resum: 
Aquesta llei, que reforma l’Estatut dels Treballadors, amplia el permís de paternitat a quatre setmanes ininterrompudes, que només podrà gaudir el pare. En els casos d’adopció, part o acolliment múltiples, el termini s’amplia a dos dies més per cada fill a partir del segon.
Actualment el permís de paternitat és de tretze dies i, amb l’ampliació que suposa aquesta mesura, s’intentarà implicar més els pares en les tasques domèstiques i facilitar la repartició a parts iguals de les responsabilitats familiars.
No obstant això, encara haurem d’esperar una mica perquè l’entrada en vigor és el dia 1 de gener de 2011.

Afegeix un comentari nou