La Taula defensa els drets i la igualtat d'oportunitats dels joves extutelats

Autor/a: 
Montse Agudo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

La Taula defensa els drets i la igualtat d'oportunitats dels joves extutelats

Autor/a: 
Montse Agudo

Resum: 

El passat dia 13 de gener, la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya va presentar un dossier sobre el repte dels joves extutelats per emancipar-se i obtenir una igualtat efectiva d’oportunitats.

La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, la qual aglutina unes 4.000 entitats socials, va presentar el passat dia 13 de gener un dossier anomenat: Joves extutelats. El repte d’emancipar-se avui.

Aquest dossier es va presentar dins del marc del cicle de Debats: Catalunya Social i hi ha col·laborat la Federació d’entitats amb projectes i pisos assistits (FEPA) i la Taula del Tercer Sector.

En aquest informe es fa palès la situació dels joves extutelats, els quals queden desprotegits legalment quan compleixen la majoria d’edat.

Actualment, a l’Estat espanyol, hi h a més de 30.000 infants i joves tutelats i també més de 5.000 joves extutelats

A Catalunya, cada any, s’atenen uns 2.000 joves i més de 500 s’incorporen en els programes oferts per l’àrea de suport al jove tutelat i extutelat de la Generalitat de Catalunya.

De la mateixa manera, a casa nostra, les entitats federades a FEPA, cada any, atenen a més de 700 joves.

A Catalunya, la regulació sobre l’atenció específica als joves extutelats es recull a la Llei autonòmica de drets i oportunitats de la infància i adolescència, tot i que les entitats que es dediquen a aquest àmbit consideren que encara hi ha moltes qüestions a desenvolupar normativament.

El dossier alerta de la situació de vulnerabilitat que viuen aquests joves extutelats, els quals, al tenir una situació molt diferent a la resta de joves, quan arriben a la majoria d’edat s’han d’emancipar i aconseguir els recursos necessaris per sobreviure sense el suport familiar que reben la majoria de joves que no es troben en aquestes circumstàncies, qüestió que afecta greument a la seva igualtat d’oportunitats.

Aquest informe presenta 6 propostes per millorar les condicions dels joves extutelats, les quals, incideixen sobretot en l’impuls en l’educació, formació i suport econòmic.

Són les següents:

  1. Garantir les polítiques i serveis d’emancipació per a joves extutelats, mitjançant programes de suport que es desenvolupin més enllà dels 18 anys.
  2. Acció preventiva abans de la majoria d’edat a través de treballar la seva autonomia personal i social, fent-los responsables del seu propi procés.
  3. Accés a l’ensenyament reglat obligatori i post-obligatori per millorar el seu futur laboral.
  4. Dificultats dels joves extutelats d’origen estranger per la consecució de permisos de treball.
  5. Desenvolupament de la xarxa social i les relacions familiars.
  6. Millora de la coordinació interdepartamental per avançar en l’atenció al col·lectiu de joves extutelats.

Afegeix un comentari nou