Millora de l'accessibilitat a la normativa de gènere

Autor/a: 
Montse Agudo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Millora de l'accessibilitat a la normativa de gènere

Autor/a: 
Montse Agudo

Resum: 

L’Institut Català de les Dones ha creat un cercador que dóna accés a una base de dades que inclou més de 1200 disposicions normatives, de les quals, destaca la normativa catalana que regula els drets de les dones.

L’Institut Català de les Dones (ICD) ha posat a disposició de la ciutadania una base de dades que facilita la recerca de la normativa que regula els drets de les dones.

L’ICD, amb aquesta eina, té com a objectiu donar visibilitat als drets de les dones, recollits en diferents marcs normatius. Alhora també vol facilitar, tant a professionals com a totes les persones que hi estiguin interessades, la cerca, consulta i seguiment de la legislació específica en matèria de gènere i drets de les dones.

El cercador de normativa de gènere s’ubica al web institucional de l’ICD i conté la normativa catalana, espanyola i comunitària en el camp de la regulació dels drets de les dones, així com les disposicions d’organismes internacionals, com per exemple, Nacions Unides.

L’eina aglutina més de 1200 disposicions normativesi les matèries sobre les quals es facilita informació, entre d’altres, són les següents: Comunicació i Publicitat, Cooperació al desenvolupament, Drets fonamentals civils i polítics, Educació, estudis i indicadors, Formació i capacitació, Habitatge, Igualtat, Justícia, Llenguatge, Mercat de treball, Mobilitat, Món rural, Normes institucionals, Orientació sexual, Participació ciutadana, Pobresa, Polítiques del temps, Polítiques socials, Presa de decisions, Pressupostos de gènere, Prostitució, Representació paritària, Salut i Violència.

Aquesta eina ha estat elaborada per l’equip de juristes de l’Institut Català de Dones, i serà aquest organisme el que s’encarregarà de la seva actualització i manteniment.

Afegeix un comentari nou