Principals aportacions de l'Avantprojecte de reforma de llei del Voluntariat espanyola

Autor/a: 
Montse Agudo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Principals aportacions de l'Avantprojecte de reforma de llei del Voluntariat espanyola

Autor/a: 
Montse Agudo

Resum: 

Actualment s’està debatent l’esborrany de l’avantprojecte de reforma de la llei 6/1996, de 15 de juny, del voluntariat a nivell estatal. Actualment, es troba en fase d’aportacions.

S’ha presentat l’Avantprojecte de reforma de la Llei 6/1996, de 15 de juny, del voluntariat, a nivell de l’Estat espanyol.

L’aprovació d’aquesta nova llei del voluntariat, es pretén que sigui un procés participatiu. Per aquest motiu, l’esborrany ha comptat amb les aportacions del moviment associatiu del voluntariat, a fi de fer-les arribar a la Plataforma del Voluntariat d’Espanya, per què aquesta Plataforma les enviï al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat amb l’objectiu de poder seguir el procés participatiu que s’està duent a terme.

A continuació, farem esment d’algunes de les principals novetats que s’incorporen en aquest esborrany d’avantprojecte de llei:

  • S’amplia l’objecte de la llei, ja que també vol regular un estatut jurídic de les persones voluntàries i regular les relacions de les diferents Administracions amb entitats del voluntariat.

  • Es regulen els valors i principis inherents a la tasca voluntària.

  • Es contemplen els diferents àmbits on es pot desenvolupar una activitat de voluntariat: social, internacional, mediambiental, cultural, esportiu i educatiu, entre d’altres.

  • Defineix les funcions del voluntariat i el contingut mínim que ha de tenir un programa de voluntariat.

  • Es fa especial esment als drets i deures de les entitats de voluntariat.

  • Es vol promoure que les empreses desenvolupin activitats de voluntariat, sempre que es puguin considerar com a activitats d’interès general.

  • Es regulen els drets i deures dels destinataris de l’acció voluntària.

  • Creació de la Comissió Interministerial de Voluntariat.

  • Creació de l’Observatori Estatal del Voluntariat

El passat 11 de juliol va finalitzar el termini que tenien les entitats per fer les aportacions a l’esborrany i la voluntat és que aquest text normatiu s’aprovi al llarg dels propers mesos.

Afegeix un comentari nou