Publicada al BOE la Llei reguladora del dret d'asil i de la protecció subsidiària

 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Publicada al BOE la Llei reguladora del dret d'asil i de la protecció subsidiària

Resum: 

Finalment s’ha publicat la Llei 12/2009 de 30 d’octubre reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària, que entrarà en vigor el dia 20 de novembre i que deroga la de l’any 1984.

Però, què implica la condició de refugiat? Aquesta es reconeix a tota persona que es troba fora del país de la seva nacionalitat – o residència si és un apàtrida- i no pot o no vol tornar-hi a causa de pors fonamentades de ser perseguida per motius de raça, religió, nacionalitat, opinions polítiques, o pertinença a un determinat grup social, de gènere o orientació sexual.

La protecció subsidiària es preveu per a aquells casos en què no es donen tots els requisits anteriors però la persona té motius suficients per pensar que, si torna al seu país d’origen, correrà un risc contra la seva vida.

La protecció principal de les persones acollides al dret d’asil o protecció subsidiària és la no devolució ni expulsió als seus països, però en cap cas podran ser protegides les persones condemnades per un delicte greu o que haguessin comès un delicte contra la pau, contra la humanitat o un delicte de guerra.

La concessió del dret d’asil dóna dret a més a:

- L’accés als serveis públics de treball, d’educació, d’assistència sanitària, a la vivenda, serveis socials;

- la llibertat de circulació, l’expedició de documents d’identitat i viatge,

- l’autorització de residència i treball permanent, etc.

Ara bé, la denegació de la sol·licitud de protecció internacional determinarà segons el cas: el retorn, la devolució, l’expulsió o la sortida obligatòria del territori espanyol.

Per acabar, cal afegir que aquesta llei atribueix noves competències a ACNUR i incorpora la doctrina internacional i jurisprudència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees, o el Tribunal Europeu de Drets Humans.

A més, la Disposició Addicional Sisena preveu que els poders públics promouran l’activitat de les associacions no lucratives que tinguin com a finalitat l’assessorament i ajuda a les persones necessitades de protecció internacional.

Afegeix un comentari nou