Publicada la llei de pressupostos per l’any 2010

 Font:
Font:

Publicada la llei de pressupostos per l’any 2010

Resum: 

El BOE de 24 de desembre publica la llei de pressupostos generals de l’Estat. D’entrada, l’exposició de motius reconeix l’existència d’una situació de crisi econòmica que repercuteix en les mesures adoptades. Aquestes podem resumir-les de la següent manera:

- Eliminació de la deducció de 400 euros en l’ Impost de la Renda (IRPF).
- Pujada del tipus general de l’ IVA en dos punts (del 16% al 18%) i del tipus reduït en un punt (del 7% al 8%), a partir del dia 1 de juliol de 2010. El tipus superreduit es manté al 4%.
- Pujada del tipus de gravamen de les rendes de l’estalvi del 18% al 19% pels primers 6.000 euros y la resta al 21%.
- Pujada al 19% de la retenció dels lloguers de béns immobles.

- Baixada de 5 punts en l’ Impost de Societats per les pymes amb menys de 25 treballadors i ingressos menors a 5 milions d’euros, que mantinguin o creïn treball (tipus del 25% al 20%). Mesura equivalent pels autònoms.

Els Pressupostos Generals de l’ Estat per l’ any 2010 i la futura Llei d’ Economia Sostenible, es configuren com pilars fonamentals per crear les bases d’ una recuperació sòlida cimentada en la transformació del model de creixement.

Afegeix un comentari nou