Què hem de tenir en compte per preparar les activitats d’estiu?

Autor/a: 
Montse Agudo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Què hem de tenir en compte per preparar les activitats d’estiu?

Autor/a: 
Montse Agudo

Resum: 

Les entitats comencen a preparar les seves activitats d’estiu i és important que tinguin en compte les normatives que les regulen.

Com cada any, moltes entitats de casa nostra comencen a treballar en la preparació de les seves activitats d’estiu, majoritàriament, les entitats que es dediquen al lleure educatiu.

Amb l’objectiu de preparar aquestes activitats, és important que les entitats tinguin en compte les normes que les regulen, així com la necessitat de complir amb els diferents requisits que preveuen la seguretat de les mateixes.

En primer lloc, s’ha de tenir en compte el decret 137/2003, de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen els menors de 18 anys.

En aquesta normativa podem trobar diferents qüestions d’interès alhora de preparar les activitats de l’estiu, com poden els casals de vacances, les acampades juvenils, els camps de treball, les colònies i les rutes.

Entre d’altres qüestions, el decret regula la composició mínima dels equips dirigents -tant pel que fa a les ratios que cal complir com a les titulacions necessàries- , també els requisits a complir per les diferents activitats - fent un especial esment a les acampades i activitats que es desenvolupen al medi natural-, i també recull la necessitat de notificar l’activitat i les obligacions que han de complir els responsables de l’activitat per dur a terme la mateixa sota criteris de seguretat.

Un altre recurs que hem de tenir en compte per preparar l’activitat és la publicació: Anem preparats 2015, la qual es publica cada any des de la Direcció General de Joventut.

Aquesta guia recull les principals normatives i aspectes a tenir en compte respecte a les activitats de lleure.

Aquesta publicació és molt complerta i, a més d’incloure la regulació del decret 137/2003, també hi podem trobar informació relativa als següents aspectes: normativa respecte al consum de tabac i begudes alcohòliques, requisits de les instal·lacions on es desenvolupen activitats de lleure, regulació de lacampada i activitats al medi natural, indicacions respecte a la manipulació d’aliments, mesures de prevenció d’incendis i forestals.

A més l’Anem preparats també recull tot allò que té a veure amb la prevenció, salut i seguretat, com per exemple: la necessitat de plans d’emergència i evacuació, recomanacions per al consum d’aigua, contingut mínim de la farmaciola, tractament de les picades d’insectes i altres animals, planificació de l’activitat, entre d’altres.

Finalment, una de les qüestions que no s’ha d’oblidar a l’hora de programar l’activitat, és la contractació de les assegurances necessàries, tant la de responsabilitat civil de l’entitat, l’assegurança d’accidents, la de voluntariat en cas de tenir-ne i d’assistència en viatge en cas de necessitar-ne.

Es important planificar l’activitat d’acord a la normativa i complint amb tots els requisits necessaris per a garantir la seguretat de la mateixa i poder gaudir de l’estiu.

Afegeix un comentari nou