Quines assegurances s’han de tenir present a les festes majors?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
María Eugenia Ifer
Les assegurances són clau perquè l’entitat pugui preveure, prevenir i respondre davant situacions complexes. Font: Canva.
Les assegurances són clau perquè l’entitat pugui preveure, prevenir i respondre davant situacions complexes. Font: Canva.
Les assegurances bàsiques que han de tenir les entitats són la de responsabilitat civil, d’accidents i de voluntariat, si tenen persones voluntàries. Font: Canva.
Les assegurances bàsiques que han de tenir les entitats són la de responsabilitat civil, d’accidents i de voluntariat, si tenen persones voluntàries. Font: Canva.

Quines assegurances s’han de tenir present a les festes majors?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

Les organitzacions han de conèixer quines assegurances estan obligades a contractar si participen o organitzen festes majors.

Les entitats sense ànim de lucre que organitzen festes majors o gestionen activitats dins de les festes locals han de saber quines assegurances necessiten per tal de respectar la llei i gaudir de l’esdeveniment sense preocupacions.

A més de les normatives que s’explicaran a continuació, cal tenir present que per poder fer qualsevol activitat a la via pública, cal tramitar l’autorització corresponent a l’Administració local, a través de la instància o procediment indicat per aquest fi.

Assegurances bàsiques que cal contractar

Les organitzacions han de tenir contractades una sèrie d’assegurances bàsiques que donen cobertura a la seva activitat diària i a les festes majors:

  • Assegurança de responsabilitat civil: cobreix la responsabilitat davant de terceres persones produïdes per l’activitat de l’entitat, dins o fora de les seves instal·lacions.
  • Assegurança d’accidents: cobertura d’assistència sanitària i rescat, i cobertura de mort o invalidesa permanent o temporal de les persones afectades.
  • Assegurança del voluntariat: perquè les persones voluntàries estiguin cobertes pels riscos derivats de l’activitat en la qual participen, tant dels danys que pugui patir la persona voluntària com els que ella mateixa pugui causar involuntàriament a terceres persones i per raó de l’activitat.

Cultura popular i grups de foc

El Decret 333/2002, de 19 de novembre, de modificació d'altres decrets en matèria d'obligatorietat de contractació de determinades cobertures d'assegurances regula les assegurances que cal tenir per poder dur a terme activitats de cultura popular i les activitats de foc. En primer lloc, determina que cal tenir llicència, autoritzacions administratives i les mesures necessàries per desenvolupar correctament l’activitat.

Així doncs, cal contractar una assegurança amb una mínima cobertura de 150.253,03 € per víctima i de 600.000 € per sinistre.

Igualment, cal destacar que el Reial decret 989/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria afegeix les següents obligacions:

  • Contractar l’assegurança d’accidents i responsabilitat civil amb cobertura de 500 € per quilo de matèria pirotècnica i detonant, i de cartutxeria amb un mínim de 188.772 €.
  • Les persones expertes que realitzen l’espectacle han de tenir una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura mínima de 757.764 €.

Espectacles públics i activitats recreatives

El Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives determina que cal contractar una assegurança de responsabilitat civil pels danys materials i personals que es puguin produir a causa de les activitats i espectacles realitzats als espais públics.

Pel que fa a les quantitats que cal assegurar, depenen del nombre de persones que es determinen com a públic.

Capital mínim assegurat

Aforament

300.000 €

Fins a 100 persones

400.000 €

Fins a 150 persones

600.000 €

Fins a 300 persones

750.000 €

Fins a 500 persones

900.000 €

Fins a 1.000 persones

1.200.000 €

Fins a 1.500 persones

2.000.000 €

Fins a 5.000 persones

60.000 € més per cada 1.000 persones, fins a un màxim de 6.000.000 €

Per a aforaments que sobrepassin les 5.000 persones.

En el cas de les instal·lacions o estructures portàtils que s’utilitzin en festes, fires o via pública amb aforament indeterminat, s’ha d’assegurar una quantia mínima de 150.300 € per cada instal·lació o estructura. Així doncs, els espectacles públics o activitats recreatives a la via pública en els quals no es pugui delimitar el nombre d’assistents, caldrà assegurar un capital mínim de 601.000 €.

Igualment, existeixen factors que poden augmentar o reduir el capital assegurat:

  • Si l’activitat es realitza, totalment o parcialment, sota rasant, s’haurà de fer un increment d’entre un 25% i un 30%.
  • Caldrà assegurar amb un capital mínim de 601.000 € els espectacles públics o activitats recreatives a la via pública on no es pugui delimitar el nombre d’assistents.
  • L’Administració pública amb un informe motivat podrà reduir les quantitats mínimes assegurades, quan el risc sigui menor. El motiu de la reducció pot ser la ubicació, (un 30%), la classe d’espectacle, (fins a un 50%) o la durada de l’espectacle, (si és durant el dia, el 30%; si és de dos a tres dies, un 20%; i si és de més de tres dies, un 10%).
  • De tota manera, en cap dels casos el capital pot ser inferior als 300.000 € per sinistre i 150.000 € per víctima.

En cas de dubtes en referència a aquesta qüestió, altres relacionades amb l'àmbit normatiu o relatives a la gestió d'entitats no lucratives, es pot accedir als serveis gratuïts d’assessorament i d’acompanyament.