S'aprova la llei de transparència catalana

Autor/a: 
Montse Agudo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

S'aprova la llei de transparència catalana

Autor/a: 
Montse Agudo

Resum: 

El passat dia 18 de desembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la qual afectarà a les entitats de casa nostra.

Ahir, dia 18 de desembre, el Ple del Parlament de Catalunya va procedir a l’aprovació de la Llei de transparència, accés a la informació i bon govern per 107 vots a favor, 22 abstencions i 3 vots en contra.

Aquesta llei es considera una de les grans lleis que s’han aprovat al llarg d’aquesta legislatura, la qual, ha estat elaborada en ponència conjunta de tots els grups i ha tingut un procés d’aprovació llarg, amb més de 50 reunions i 200 hores de ponències.

Aquesta nova normativa pretén garantir la transparència de l’activitat pública i el dret d’accés dels ciutadans a la informació i la documentació públiques. Per altra banda, també estableix els principis de bon govern d’acord amb els quals han d’actuar els alts càrrecs i personal de l’administració.

Estan sotmesos a aquesta normativa la Generalitat, l’administració local, el Parlament i els òrgans estatuaris, les universitats, els grups d’interès, les persones físiques o jurídiques que presten serveis públics o que reben fons públics, els partits polítics, les organitzacions sindicals i empresarials i les entitats privades que rebin subvencions.

La llei preveu la creació d’un portal de transparència perquè la ciutadania pugui realitzar consultes i obtenir informació del seu interès. Amb relació amb aquestes consultes, la llei estableix un termini per resoldre les peticions i un sistema de reclamació.

També es crearà una Comissió de garantia del dret d’accés a la informació pública i s’estableix un règim sancionador.

La normativa entrarà en vigor d’aquí a sis mesos. De tota manera, el món local, disposarà d’un any per aplicar el títol segon de la llei, que fa referència a la transparència i al funcionament del portal.

Afegeix un comentari nou