S'aprova la llei del Protectorat de Fundacions

Autor/a: 
Montse Agudo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

S'aprova la llei del Protectorat de Fundacions

Autor/a: 
Montse Agudo

Resum: 

El passat 18 de desembre, el ple del Parlament va aprovar la llei del Protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

Després d’un any des de l’aprovació del projecte de llei del Protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, el passat dia 18 de desembre es va aprovar definitivament la llei al Ple del Parlament de Catalunya per 123 vots a favor i 2 abstencions.

La nova llei té com a objectius fonamentals respectar l’autonomia de gestió i funcionament de les fundacions, i establir una actuació àgil i eficient del Protectorat i de l’òrgan de supervisió.

La normativa regula les funcions del protectorat com a figura que vetlla pel bon funcionament de les fundacions i per assegurar que aquestes s’ajusten a la legalitat. També contempla l’òrgan de supervisió de les associacions declarades d’utilitat pública, el qual té la funció de controlar que aquestes entitats continuen complint els requisits necessaris per poder seguir gaudint d’aquesta declaració.

Una novetat del text és el fet d’incorporar una potestat inspectora i sancionadora a tots dos òrgans, establint multes de fins 20.000€ o la retirada d’ajuts durant un any en cas d’incompliment de les disposicions que recull la llei.

De tota manera, no es preveu que el règim sancionador entri en vigor fins l’any 2016.

Per altra banda, la llei també recull la possibilitat que el protectorat pugui sol·licitar als organismes judicials la intervenció temporal d’una fundació en cas que es consideri necessari i, en cas que s’executi aquesta intervenció, el Protectorat podria assumir les funcions legals i estatuàries del Patronat.

Afegeix un comentari nou