S’aprova la Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l'adolescència

 Font:
Font:
 Font:
Font:

S’aprova la Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l'adolescència

Resum: 

Aquest dijous 13 de maig s’ha aprovat davant el Parlament de Catalunya la Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència, impulsada pel Departament d’Acció Social i Ciutadania. Una de els novetats més importants que incorpora aquesta nova llei és el fet d’incloure dins la seva regulació la protecció tant de la infància com de l’adolescència, que es trobi en rics d’exclusió i la que no.

La Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència preveu com a objectius prioritaris:

  • La millora de sistema de protecció davant els maltractaments
  • L’agilització dels tràmits d’adopció nacional
  • La priorització del Dret de participació dins les polítiques d’infància mitjançant Consells de Participació municipals, donat compliment a la Convenció dels drets de l’infant de les Nacions Unides de 1989.

Cal destacar altres novetats com la creació de taules territorials d’infància i de la figura del procurador de la infància, amb una funció inspectora i d’atenció directa de queixes i sol·licituds d’infants i joves i de realització de recomanacions i informes al Govern.

Llegir més

Afegeix un comentari nou