8 consells d’experts per iniciar un procés d’avaluació a l’entitat

Autor/a: 
Fundació Pere Tarrés
 Font:
Font:

8 consells d’experts per iniciar un procés d’avaluació a l’entitat

Autor/a: 
Fundació Pere Tarrés

Resum: 

L'interès estratègic per a l'avaluació està creixent entre el món de les associacions i el voluntariat, entre d'altres raons perquè permet millorar la gestió, l'eficiència i generar confiança entre els donants. A continuació 4 experts donen 8 consells per a iniciar un procés d'avaluació a la teva entitat.

Des de xarxanet.org hem volgut demanar a diferents professionals relacionats amb l'avaluació quins consells donarien a les entitats que volen implementar processos d'avaluació. A banda de parlar de l'avaluació en general, alguns d'ells fan referència a avaluacions amb metodologia de Retorn Social de la Inversió (SROI), una eina innovadora que està despertant molt d'interès al sector.

Maite Balduque. Coordinadora del grup d’innovació i qualitat de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social i responsable de qualitat del Grup ATRA.

Si no es recullen dades no es pot fer

Per començar cal que l’entitat reculli dades i que creï aquesta cultura de recollir dades. I si es vol recollir informació cal incorporar eines de gestió, que poden ser eines pròpies fetes per la mateixa entitat o bé es poden incorporar sistemes de gestió de qualitat que ja donen a l’entitat unes pautes de com i quina informació recollir.

Tenir clar des del principi quins són els objectius

Cal tenir clar des d’un principi quins són els objectius i què és el que es vol aconseguir amb l’avaluació. I sempre s’ha de planificar l’avaluació des del principi enlloc de fer-ho quan el projecte ja està en marxa.

Sophie Robin. Consultora especialitzada en l’avaluació de l’impacte de Stone Soup Consulting

Preguntar-se per què volem avaluar

Quin és el principal propòsit del procés d’avaluació? És aprendre, obtenir informació o justificar-se davant dels finançadors? El format del procés d’avaluació i el seu enfocament canviarà en funció de quin sigui el principal objectiu que es vol aconseguir.

Valorar si es possible fer el procés internament

Els processos d’avaluació de l’impacte solen ser llargs i costosos. Depenent de la complexitat del projecte de l’organització de vegades no es necessari crear un sistema d’indicadors molt complex. És suficient amb tenir molt clar què és la teoria del canvi de l’organització o projecte i elaborar 5 o 6 indicadors d’impacte sòlids que estiguin vinculats amb la missió de l’entitat o projecte. I sempre cal tenir molt clar com s’obtindran les dades relacionades amb aquests indicadors, quina persona farà això i amb quina periodicitat es recopilaran les dades.

Jordi Gusi. Soci fundador de Tàndem Social i gerent d’ECAS. Va organitzar la jornada “SROI: Quin retorn té la inversió social?”

No anar per lliure

Les avaluacions d’impacte, i més concretament l’SROI, té sentit a mesura que podem comparar les nostres dades amb altres entitats similars. Per tant és millor compartir l’eina amb altres entitats del nostre sector. A més a més si implementem l’SROI en col·laboració amb altres entitats les despeses són molt menors. Els costos d’una implementació individual són molt elevats.

Els passos previs són molt importants

Implementar l’SROI és com posar en marxa noves eines tecnològiques: si no s’acompanya d’un canvi en la cultura organitzativa la incorporació de la nova eina perd el sentit. L’SROI ha de comportar un canvi en l’orientació estratègica i la cultura organitzativa. Des de l’ECAS s’està treballant en un seguit de preguntes previes que cada entitat hauria de treballar abans d’implementar l’SROI.

Víctor Bayarri. Director de la consultora Alter Civites. Ha desenvolupat diversos projectes d’avaluació amb la metodologia SROI.

Tenir una sistemàtica prèvia de recollida d’informació

Si el que es vol és iniciar una avaluació amb metodologia SROI, abans de començar cal disposar primer d'una bona sistemàtica d'avaluació "clàssica", a nivell de control de gestió econòmica i en l'àmbit de la qualitat.

Implicar els grups d’interès

Per a implementar una avaluació amb metodologia SROI una part molt important és el treball amb els anomenats stakeholders o grups d’interès, és a dir les persones, grups o organitzacions que tenen més a veure amb l’activitat de la nostra organització o projecte.

- Consulta altres continguts sobre avaluació a la secció especial "Avaluació i Tercer Sector".

Afegeix un comentari nou