Ajudes de l'Obra Social de Caja Madrid per projectes mediambientals

 Font:
Font:

Ajudes de l'Obra Social de Caja Madrid per projectes mediambientals

Resum: 

L'Obra Social de Caja Madrid ofereix ajudes amb l'objectiu de donar suport a aquells projectes adreçats a la protecció de la biodiversitat, la millora del patrimoni natural, la preservació de la qualitat ambiental, la promoció del voluntariat ambiental i l'ús sostenible dels recursos naturals.

L'Obra Social Caja Madrid, aposta per un compromís de col.laboració en la recerca d'un desenvolupament sostenible, destina una part del seu pressupost a la concessió d'ajuts a projectes adreçats a la protecció de la biodiversitat, la millora del patrimoni natural, la preservació de la qualitat ambiental, la promoció del voluntariat ambiental i l'ús sostenible dels recursos naturals.

Adreçat a: entitats privades sense finalitat de lucre, que persegueixin finalitats d'interès mediambiental, legalment constituïdes sota la forma jurídica d'Associació declarada d'Utilitat Pública, Fundació, Federació, Confederació o Cooperativa d'iniciativa social, amb domicili a Espanya i que reuneixin els requisits establerts en les bases d'aquesta convocatòria.

Termini de presentació de sol.licituds: 8 de febrer de 2010

Contacte: 902 13 13 60 de dilluns a divendres de 8:00 a 20:00 hores.

Afegeix un comentari nou