Ajuts per a projectes de prevenció de residus municipals

 Font:
Font:

Ajuts per a projectes de prevenció de residus municipals

Resum: 

L'Agència de Residus de Catalunya convoca aquesta subvenció per posar a l'abast de les universitats i entitats sense ànim de lucre la possibilitat de portar a terme una estratègia de prevenció de residus municipals que permeti millorar el seu comportament ambiental, de manera exigent i compromesa amb la sostenibilitat i amb l’estalvi de recursos naturals.

Adreçats a entitats sense ànim de lucre i universitats.

L’objecte d’aquesta convocatòria és fomentar la implantació de projectes de prevenció de residus municipals que incloguin actuacions en els àmbits següents:

a) Dependències pròpies.

b) Membres de l’entitat o universitat, és a dir, qualsevol persona física que tingui formalitzada una relació directa amb l’entitat o universitat (associats, agremiats, socis, estudiants universitaris, professors universitaris, personal no docent de la universitat i altres membres).

Les actuacions subvencionables dins els diferents àmbits poden ser:

a) Ambientalització de compres (establiment de pautes de compra amb criteris de prevenció i reciclatge/reciclabilitat).

b) Actuacions per la prevenció de la publicitat i premsa gratuïta, i del paper que no constitueix envàs en general.

c) Promoció de la reparació i reutilització d’equips i productes (mercats de segona mà, proves pilot de bolquers reutilitzables, etc.).

d) Actuacions per la prevenció d’envasos (foment de la reutilització de bosses o d’altres elements, evitar el sobreembalatge, afavorir els sistemes de dipòsit, devolució i retorn, etc.).

e) Campanyes de conscienciació de prevenció generals o específiques (promoció del consum immaterial, promoció de bones pràctiques i ús responsable del paper, promoció del consum d’aigua de l’aixeta, conscienciació del malbaratament alimentari, etc).

f) Altres de relacionats amb l’objecte de la convocatòria.

Termini de presentació de sol.licituds: 4 de febrer del 2010

Consulta les bases senceres

Etiquetes: 

Afegeix un comentari nou