La tramitació electrònica per a les subvencions a entitats de Benestar Social i Família, sotmesa a informació pública

La tramitació electrònica per a les subvencions a entitats de Benestar Social i Família, sotmesa a informació pública

Resum: 

El Departament de Benestar Social i Família sotmet a informació pública, el Projecte d’ordre, pel qual s’aprova la tramitació electrònica obligatòria dels procediments de concessió i justificació de la convocatòria anual de subvencions per a entitats.

El termini sota el qual queda sotmès a informació pública el text del Projecte d'ordre esmentat, comença el dissabte 17 de gener i finalitza el proper dissabte dia 24 del mateix mes.

Durant el termini de set dies hàbils, qui ho desitgi podrà examinar i formular-hi les al·legacions i les observacions que consideri oportunes.

Amb aquest edicte, el Departament de Benestar Social i Família vol donar participació als interessats en el procés d'elaboració del Projecte d'ordre, pel qual s'aprovarà la tramitació electrònica per a la concessió i justificació de la convocatòria anual de subvencions dirigides a les entitats, corresponent a l'any 2015.

On consultar el Projecte d’ordre, així com les memòries i els informes emesos?

  • Mitjançant el web del Departament de Benestar Social i Família.
  • En hores d’oficina, a la seu del Departament de Benestar Social i Família (Passeig del Taulat, 266-270, 08019 Barcelona) i als serveis territorials del Departament a Barcelona (c. Tarragona, 141-147, 08014 Barcelona), a Girona (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona), a Lleida (av. Segre, 5, 25007 Lleida), a Tarragona (av. Andorra, 7 bis, 43002 Tarragona) i a les Terres de l'Ebre (c. Ruiz d'Alda, 33, 43870 Amposta).

Consulta el Projecte d'ordre

La convocatòria anual de subvencions per a entitats del Departament de Benestar Social i Família, s'obrirà durant el primer trimestre de l'any, i anirà adreçada a aquelles entitats, la tasca de les quals es desenvolupi en alguns dels àmbits que cobreix el Departament.

Afegeix un comentari nou