Nova Eina per a l’autodiagnosi del govern de les associacions

 Font:
Font:
 Font:
Font:

Nova Eina per a l’autodiagnosi del govern de les associacions

Resum: 

Aquesta eina, impulsada pel Codi Ètic de les Associacions de Barcelona permetrà que les entitats coneguin fins a quin punt practiquen el bon govern.

El passat dimarts 10 de febrer es va fer al Palau Alòs (Ciutat Vella) l’acte de presentació de l’informe Anual del Codi Ètic de les Associacions de Barcelona. En el marc d’aquest acte es va presentar la nova eina d’autodiagnosi del govern de les associacions.

Aquesta eina té per objectiu que les entitats puguin conèixer quin és el grau de compliment de diversos punts relacionats amb el bon govern i el funcionament intern que inspiren els diferents punts del Codi Ètic de les associacions. L’eina està dividida en tres grans blocs:

  • Govern i funcionament
  • Base social
  • La gestió

Les entitats que complimentin l’eina hauran de completar un check-list on anotaran si actuen o no de forma coherent amb els principis del codi ètic. Per exemple, es pregunta sobre si es realitzen determinades actuacions concretes que el Codi Ètic considera bones pràctiques relacionades amb la renovació de càrrecs directius o la comunicació interna, entre molts altres temes. Depenent del número de respostes afirmatives, les entitats podran veure quin percentatge de compliment tenen. No es tracta d’aprovar o suspendre sinó de veure com cada entitat pot anar millorant aquest percentatge any rere any.

Podran fer servir l’eina aquelles entitats adherides al Codi Ètic de les associacions de Barcelona, que rebran d’aquí a poques setmanes els permisos per accedir-hi.

Les principals avantatges d’aquesta eina són:

  • Es fa servir on-line i els resultats queden emmagatzemats automàticament
  • Les entitat podran veure els seus resultats i els podran comparar amb la mitjana de les altres associacions però les altres no veuran els de les altres entitats de manera diferenciada. En aquest sentit, no hi ha un rànquing, no és una competició, però es podrà contextualitzar el resultat i veure en quin aspecte cal posar-se les piles.
  • Són les pròpies entitats, a través dels treball conjunt dels darrers anys, les que han determinat quins són els indicadors que permeten garantir un bon govern. No és, per tant, cap agent extern al món associatiu que digui a les entitats què és que està bé i què caldria millorar.
  • Omplir l’eina serà una bona ajuda a l’hora redactar les memòries anuals de l’entitat, perquè permetran disposar ja d’informació útil per a posar-hi.

Durant la trobada anual de les associacions adherides al Codi Ètic també es va parlar de les converses que es tenen amb altres Federacions d’àmbit nacional per tal de poder compartir en el futur l’eina i també el propi codi ètic a tot Catalunya. El codi ètic, tot i que ha estat impulsat pel Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), des de fa temps ha inspirat a altres entitats de fora la ciutat que l’han agafat com a model.

Els membres de la Comissió del Codi Ètic van insistir durant l’acte de presentació que allò que ha inspirat sempre el Codi Ètic de les associacions de Barcelona és el compromís de millora, que ha d’anar sempre més enllà del que són estrictament les obligacions legals que tenen les entitats. Adherir-se al codi ètic vol dir fer el possible per complir unes bones pràctiques en diferents aspectes de l’organització de l’entitat.

Més informació sobre com adherir-se al Codi Ètic

Afegeix un comentari nou