S'aprova la modificació del Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya

 Font:
Font:
 Font:
Font:

S'aprova la modificació del Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya

Resum: 

La Generalitat de Catalunya veu necessària l'adaptació de certs articles del CAVC per adequar-ne el contingut a les realitats i necessitats actuals.

El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya es va crear l'any 2010 com a òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries associatives i de voluntariat, i concretament, per a l’elaboració, el seguiment i l’avaluació del Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat, per tal de portar a terme els programes i els projectes necessaris per aconseguir que el voluntariat i el món associatiu afrontin positivament el seu futur, la seva capacitat d’incidència social i el procés de creixement i la consolidació.

Des de la seva creació, el Consell ha participat activament en el disseny de polítiques públiques relacionades amb l’associacionisme i el voluntariat.

Ara, i davant les noves necessitats del moment, la Generalitat de Catalunya ha vist amb bons ulls la modificació d'alguns aspectes per tal de millorar la funcionalitat del Consell. Entre els principals canvis destaquen:

  • S’afegeix una nova vocalia al Consell que ocuparà el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.
  • El nombre de vocalies ocupades per entitats que destaquin pel seu significatiu treball i la seva incidència i experiència en la vertebració territorial del sector passen de les 4 que hi havia fins ara, a 6.
  • Es preveu la possibilitat de designar persones suplents per a les vocalies.
  • L'entitat designada per a les nou vocalies del Consell en representació de les entitats que estructuren i vertebren el sector associatiu i de voluntariat que en el decret de creació del Consell exercia la vicepresidència primera, amb el nou decret passa a exercir la vicepresidència segona.
  • La vicepresidència primera ara l’exercirà el Director General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Benestar Social i Família.

També s’ha actualitzat la redacció d’alguns articles i s’han puntualitzat alguns aspectes que a l’anterior decret no estaven especificats. De cara a la tardor està prevista una renovació dels representants que ocupen les 9 vocalies del sector associatiu que representen els cinc àmbits del voluntariat: social, comunitari, ambiental, internacional i cultural.

Per a més informació llegiu el decret de modificació del CAVC.

Afegeix un comentari nou