El pacte per a la infància a catalunya segueix endavant

Autor/a: 
Comunicacio FCVS
 Font:
Font:

El pacte per a la infància a catalunya segueix endavant

Autor/a: 
Comunicacio FCVS

Resum: 

El Govern de la Generalitat, a través del departament de Benestar Social i Família, promou el Pacte per a la Infància a Catalunya. Aquest pacte significa el compromís de tota la societat (agents socials, civils, institucionals i polítics) en favor de la infància per tal que guanyi centralitat i sigui més visible a la nostra societat.

El Pacte per a la Infància a Catalunya està orientat a impulsar polítiques integrals que tinguin en compte la perspectiva dels nens i les nenes, que permetin prioritzar les polítiques adreçades a aquests petits ciutadans i ciutadanes i facilitin nous espais per a la construcció del seu futur.

El procés d’elaboració del Pacte segueix tres etapes: consultiva, participativa i negociadora. La implicació de tots els agents vinculats al món de la infància (administració, tercer sector, col·legis professionals, agents socials, agents econòmics, entitats municipalistes i grups parlamentaris) es duu a terme mitjançant el diàleg i el consens.

Tal com estava previst, el treball dels grups, amb la participació de més de 70 professionals, ha fet possible un document consensuat ja aprovat pel Consell Director del Programa per a l'impuls del Pacte. D’altra banda, també s’han recollit les valoracions i propostes dels infants i adolescents sobre el futur del pacte, a través del “Joc del pacte”.

Precisament el mes de maig ha començat l’etapa negociadora, amb els col·lectius següents: col·legis professionals, agents socials, agents econòmics, entitats municipals i grups parlamentaris.

Afegeix un comentari nou