El pressupost de Benestar Social i Família es redueix un 1%

Autor/a: 
Comunicació-FCVS

El pressupost de Benestar Social i Família es redueix un 1%

Autor/a: 
Comunicació-FCVS

Resum: 

El Conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, ha comparegut en el Parlament de Catalunya per informar del projecte de Llei de Pressupostos pel 2012. Els pressupostos pel 2012 són uns números restrictius basats en l'austeritat, prioritzant la despesa social. Així, el pressupost de Benestar Social i Família es redueix un 1%.

Cleries va anunciar, en el transcurs de la sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració, que l'ajuda econòmica per a les famílies que tinguin un naixement, una adopció, tutela o acolliment serà millor durant el 2012.

El Govern ha establert que “el nivell d’ingressos de la unitat familiar fins a tres membres per accedir a l’ajut econòmic per a les famílies en què s’hagi produït un naixement, adopció, tutela o acolliment, es fixarà en 14.000 euros, augmentant en 2.000 euros el topall de l’any anterior, que es va fixar en 12.000”.

El conseller ha destacat que “aquest topall d’ingressos familiar màxim per accedir a l’ajut s’incrementarà en un 30% per cada membre més de la unitat familiar, si és superior a 3 membres”.

Els incompliments de l’Estat en el finançament de la llei de la Dependència van en detriment de les polítiques socials.

Durant la compareixença, el conseller Cleries diu que els incompliments de l’Estat en el finançament de la llei de la Dependència van en detriment de les polítiques socials a Catalunya i que “si l’Estat hagués aportat el 50% que li correspon per llei al finançament de la llei de la Dependència l’any 2011, ara tindríem 235 milions d’euros més per a polítiques socials a Catalunya”.

Així doncs, l’any 2011 l’aportació de la Generalitat s’ha situat en un 67%, mentre l’Estat ha finançat només un 23% de la llei. “Si anéssim al 50% com estableix la llei, disposaríem de 234,95 milions d’euros per invertir en polítiques socials”, ha afirmat el conseller.

Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2012

Afegeix un comentari nou