Els joves, a casa fins als 30 anys!

 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Els joves, a casa fins als 30 anys!

Resum: 

Segons un estudi de l'Obra Social de La Caixa, el 67,4% dels joves espanyols entre 20 i 29 anys viu amb els pares, tendència que s’ha vist agreujada arran de la crisi econòmica.

L’estudi de l’Obra Social de La Caixa, La transición de los jóvenes a la vida adulta. Crisis económica y emancipación tardía, té l'objectiu d'analitzar la manera en què el jovent passa a la vida adulta i les dificultats que ha d’afrontar en aquesta transició.

Per això, els autors comparen la situació dels joves espanyols amb la de països del nostre entorn i investiguen l’impacte de la crisi econòmica sobre l’emancipació.

Segons la coordinadora de l’estudi, Almudena Moreno, la tendència a retardar l’edat d’emancipació no és nova a Espanya però, arran de la crisi, es detecta un canvi en els motius per fer-ho: si abans els joves decidien quedar-se amb els pares per motius de comoditat o altres de tipus personal, ara han perdut la capacitat de decidir perquè no tenen cap altra opció.

Així, mentre que l’any 2005 el 40,7% dels joves entre 16 a 34 anys vivia amb els seus pares, l’any 2011 aquest percentatge va augmentar fins al 44,1%. Aquest increment es relaciona amb el percentatge d’atur juvenil que l’any 2011 es situava en el 44% en el cas dels joves d'entre els joves de 20 a 24 anys.

Pels autors, però, l’atur no és l’únic factor decisiu a l’hora d’explicar l’emancipació tardana dels joves sinó que cal considerar també l’efecte de la precarietat laboral en els processos de transició a la vida adulta.

De fet, els joves ocupats segueixen vivint amb els pares en una important proporció: el 18,7% dels joves de 30 a 34 anys i el 43,9% dels joves de 25 a 29 anys.

L'estudi aborda també altres qüestions com ara les polítiques socials i denuncia que, malgrat alguns avenços, la despesa social adreçada a joves segueix estant entre les més baixes d’Europa, juntament amb Portugal i Itàlia.

Afegeix un comentari nou