La nova Llei d’Accessibilitat catalana, en 7 idees

Autor/a: 
Fundació Autònoma Solidària

La nova Llei d’Accessibilitat catalana, en 7 idees

Autor/a: 
Fundació Autònoma Solidària

Resum: 

El Parlament de Catalunya va aprovar el dimecres 15 d'octubre la nova Llei Catalana d'accessibilitat, que estableix les condicions mínimes d'accessibilitat dels espais públics, serveis, transports i comunicacions i incorpora un règim d'infraccions i sancions.

La Llei Catalana d'Accessibilitat de 2014 aprovada el passat 15 d'octubre pel Parlament de Catalunya, d'una banda, endreça, simplifica i actualitza les normatives anteriors d'acord amb la Convenció Internacional de l’ONU de Drets de les Persones amb Discapacitat de 2006. D'altra, incorpora importants mesures en favor de les persones amb discapacitat visual i auditiva.

1. Obligació d'assegurar l'accés a la informació

La llei reconeix l'obligació de facilitar informació adaptada a totes les necessitats en serveis d'ús públic a partir de braile, ampliació de lletra o altres sistemes. En mitjans audiovisuals, explicita l'obligació d'implantar gradualment l'àudio-descripció, subtitulació i llengua de signes. Obliga els productors de béns de consum a que garanteixin un disseny universal comprensible i l'accés a dades rellevants del tipus identificació, data de caducitat i al·lergògens. Les entitats financeres queden també obligades a garantir sistemes tecnològics accessibles i a assegurar la confidencialitat. Es regula també el dret d'atenció individualitzada en l'ús de serveis públics i en alguns de privats com els supermercats.

2. Garantia d'aprenentatge en el Procés Educatiu

Reconeixement per llei d'una garantia d'aprenentatge en el procés educatiu, que ha d'estar ajustat a les necessitats específiques de la discapacitat a partir de l'adequació d'espais, metodologies pedagògiques, materials docents, sistemes de comunicació i planificació acadèmica.

3. Reserva de pisos de promocions d'habitatge públic

L'administració queda obligada a reservar un percentatge de pisos per a persones amb mobilitat reduïda en les promocions d’habitatge públic.

4. Obligació per al Govern d'assegurar l'accessibilitat cultural

En un termini de dos anys, el govern està obligat a acordar amb els equipaments culturals el desenvolupament de plans d'accessibilitat a l'edificació i d'una correcta difusió dels serveis culturals.

5. Formulació oberta del concepte de “Participació”

La llei elabora un concepte de "participació" més respectuós amb la pluralitat d'entitats que existeixen i la diversitat de persones que acullen.

6. Segell de qualitat

El nou text legal regula un segell de qualitat per a institucions, organitzacions i empreses que compleixin les normes d'accessibilitat.

7. Infraccions sancionables:

La llei incorpora un llistat d'infraccions i, en conseqüència, un règim sancionador per a institucions, empreses o particulars que incompleixin la nova normativa.

Segons l'Associació Catalana per a la Integració del Cec, serà un "instrument important per avançar en polítiques de discapacitat en els propers anys sempre i quan es concreti un bon desenvolupament reglamentari, amb la promulgació d'un nou Codi d’Accessibilitat". L'entitat manifesta la seva alegria per la notícia, ja que, diuen, "recull la majoria de propostes referents a discapacitat visual".

Per la seva banda, UGT Catalunya ha manifestat la seva satisfacció pel fet que la nova llei inclogui "l'accessibilitat al lloc de treball com una matèria a incorporar no només a les adaptacions d'instal·lacions i equipaments, sinó també en la formació de personal i actualització de plans de desplaçament d'empresa i mobilitat".No obstant això, UGT critica el fet que es refereixi només a les empreses que, segons el sindicat, "queden definides a la llei de manera indeterminada", com a "centres de treball de titularitat privada amb alta afluència de persones". Fet que, diuen, dificultarà la inserció laboral a la majora de petites i mitjanes empreses.

La llei va ser aprovada de forma unànime per tots els grups. La majoria de l'oposició, però, critica que, tot i que el text obliga el govern a dedicar-li una partida perssupostària anual, no hi ha memòria econòmica.

Comentaris

Crec que des dels poders públics la implicació en el foment de l'accesibilitat ha de ser molt intens. Per això, després de la llei anterior i el Decret de 1995 ja tocava tenir un substitut. Ara toca que tenir un marc realista en el qual totes les edificacion incloses les residències per a gent gran de Catalunya, tinguin temps i possibilitats d'adaptars'hi. Si no es fa així correm el risc de que es quedi en no res.

Afegeix un comentari nou