El sector de la discapacitat fa les seves demandes per al 12M

Xarxa Digital Catalana
Autor/a: 
Anna Adrià
 Font: DINCAT
La principal prioritat de les entitats és que es despleguin polítiques públiques per garantir la inclusió real de les persones amb discapacitat a Catalunya. Font: DINCAT.

El sector de la discapacitat fa les seves demandes per al 12M

Autor/a: 
Anna Adrià
Xarxa Digital Catalana

Resum: 

Més inclusió en educació i mercat laboral, major finançament i millora de les condicions laborals de les treballadores, entre les principals demandes de les entitats per a les eleccions al Parlament.

COCARMI posa en el centre la inserció laboral i l’educació inclusiva

El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI) demana que el nou govern encari un model català d’inserció laboral per a persones amb discapacitat i que aquest contempli, entre altres aspectes, el compliment de les normes d’inserció laboral del col·lectiu. Demanen també desplegar un model d’educació inclusiva que vetlli pels drets de tots els infants, a més que es garanteixi el transport adaptat de manera eficient a tot el territori.

COCARMI reclama que es reconegui l'especificitat de totes les tipologies de discapacitat que ho sol·liciten, així com que s’avanci en la revisió de la Cartera de serveis socials amb la col·laboració del sector, flexibilitzant els suports, revisant el copagament i incorporant recursos com el lleure inclusiu o la conciliació familiar.

També demanen major finançament per al sector, així com la millora de les condicions laborals i salarials de les professionals. Per a l’entitat és també una prioritat que desapareguin les llistes d’espera, tant pel que fa a la valoració del grau de discapacitat i dependència com les assignacions de plaça a serveis i les prestacions ortoprotètiques, així com el desplegament del Codi d’Accessiblitat.

Més recursos per garantir la inclusió de les persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat

La Federació de la Paràlisi Cerebral i la Pluridiscapacitat de Catalunya (FEPCCAT) demana que es reconegui l’alta complexitat de les persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat com una tipologia específica de discapacitat a la nova Cartera de Serveis Socials. Demanen també que s'estudiïn i implementin nous models socials i sociosanitaris per afavorir l’autonomia personal i la vida independent del col·lectiu.

La FEPCCAT considera indispensable impulsar la integració social, sanitària i educativa, destinar més finançament a les entitats, reforçar la vessant preventiva del sistema, amb especial èmfasi en l’atenció dels infants durant la primera etapa de vida (0-3 anys), i crear serveis especialitzats per infants d’alta complexitat de 0 a 6 anys, a més de fomentar nous serveis o programes específics d’acompanyament de famílies en aquesta franja d’edat.

La federació demana que es garanteixi la igualtat de drets de les famílies amb un membre amb paràlisi cerebral o pluridiscapacitat, desplegant la figura de l’assistent personal i agilitzant les valoracions de discapacitat, a més d’augmentar les prestacions socials.

Demanen també que es reconegui el paper del tercer sector i s’equiparin els salaris de les seves treballadores, aprovant la Llei del Tercer Sector Social de Catalunya i la Llei dels instruments de provisió del Sistema públic de Serveis Socials.

Assistència personal i un Pla Nacional d’Habitatge, les principals demanades d’ECOM

ECOM també ha fet públiques les seves demandes de cara a les eleccions parlamentàries, sent una d’aquestes l’aprovació del decret que ha de regular l’assistència personal a Catalunya, per poder garantir el dret a una vida independent de les persones amb discapacitat física o orgànica. Demanen que s’avanci en la redefinició de la Cartera de Serveis i en la construcció d’un model d’atenció integral social i sanitària, comptant amb la participació del Tercer Sector Social per poder-lo implantar.

L’entitat considera necessari també que es desplegui el Codi d’Accessibilitat i polítiques per millorar l’habitatge accessible i assequible. Demanen que s’aprovi un Pla Nacional de l’Habitatge a Catalunya, per tal de garantir el dret a l’habitatge de les persones amb discapacitat física o orgànica, així com que s'atorguin més ajuts econòmics i subvencions per a la supressió de barreres arquitectòniques.

L'organització reclama més pressupost per l’escola inclusiva i que es revisi el model d’inclusió laboral de les persones amb discapacitat per afavorir la creació de llocs de treball de qualitat i de diferents nivells de qualificació.

ECOM també demana als partits una millora del finançament de les entitats. “Si Catalunya no aconsegueix tenir unes entitats fortes amb un finançament suficient i estable, l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat està en perill constant i no albira cap perspectiva de millora, ans al contrari”, reclamen.

DINCAT posa les condicions laborals de les professionals al centre

El principal reclam de DINCAT per aquest 12M és la millora de les condicions laborals de les professionals del sector de la discapacitat intel·lectual. Demanen que s’augmenti el finançament de les entitats per tal de poder assumir unes condicions laborals dignes per les persones que hi treballen.

Exigeixen un acord entre l’administració, el tercer sector i els sindicats per igualar el salari de les professionals de les entitats que presten serveis socials i les dels centres en àmbits com Salut o Educació.

Afegeix un comentari nou