MALMÖ (SUECIA): Assemblea General del CEV

MALMÖ (SUECIA): Assemblea General del CEV

Resum: 

Què volem dir quan parlem d’una infraestructura que faci possible el voluntariat a Europa? Quins són els seus elements i funcions? I com volem que es visualitzi?

La infraestructura de voluntariat no és una finalitat en si mateixa sinó que existeix per servir a un propòsit: crear un entorn econòmic, social i polític propici a Europa perquè el potencial del voluntariat pugui realitzar-se plenament. La infraestructura del voluntariat és, per tant, un bloc de construcció dintre d’una societat democràtica, a través del qual tots poden contribuir activament al desenvolupament de comunitats i tenir un accés equitatiu a les societats de voluntariat.

La investigació i la tasca dels membres del CEV a tota Europa suggereixen que incrementar la sensibilització del públic sobre el voluntariat, el desenvolupament d’oportunitats de voluntariat i la intermediació entre els voluntaris i les entitats, desenvolupar bones pràctiques, treballar en la resposta política i el desenvolupament estratègic del voluntariat en les nostres societats són les funcions clau que ha d’acomplir l’estructura del voluntariat. Sembla que hi ha alguns elements crucials: organitzacions i xarxes a nivell local, regional i nacional, polítiques governamentals, cooperació intersectorial entre les parts interessades (incloent-hi empreses particulars), el finançament, les lleis i un marc reglamentari així com la investigació.

Però, aquesta és una llista exhaustiva? Estem perdent de vista altres elements i funcions? Podem aconseguir una entesa comuna i desenvolupar una agenda cap a la infraestructura que permeti el voluntariat a tota Europa?

Durant aquesta conferència es mostrarà un panorama de la infraestructura del voluntariat a diferents països d’ Europa, un intercanvi de bones pràctiques sobre com desenvolupar una infraestructura de voluntariat eficient, i el treball cap a una entesa comuna sobre què és una infraestructura de voluntariat i quins són els seus diferents elements. Després dels debats d’aquesta conferència es farà una publicació sobre com fer possible la infraestructura per a un voluntariat a Europa i la “Agenda de Malmö” de cara a l’ Any Europeu del Voluntariat, el 2011 i més enllà.

Lloc: Malmö (Suecia) Dies: 14.16 d'octubre

+info: internacional@federacio.net

Etiquetes: 

Afegeix un comentari nou