Accessibilitat a les oficines: tots iguals davant l'espai

 Font:
Font:

Accessibilitat a les oficines: tots iguals davant l'espai

Resum: 

Tres fundacions s’han posat d’acord per crear i publicar la guia Hacia una oficina sostenible, amb la intenció d’aconseguir que els espais on es desenvolupen els llocs de treball siguin accessibles per a les persones amb discapacitat.

Les fundacions ONCE, Aguirre Newman i Seres han col·laborat per a l’edició de la guia Hacia una oficina sostenible, presentada el passat 14 de març.

Es tracta d'un document de referència per a usuaris i propietaris que tracta de qüestions d’accessibilitat universal dins l’àmbit de les oficines i que pot servir per orientar l’usuari en termes de seguretat, habitabilitat i funcionalitat.

El marc legal que acompanya aquesta guia és el de la Llei d’Ordenació de l’Edificació, amb el seu corresponent Codi Tècnic que estableix les exigències que han d’acomplir els edificis per tal d’estar adaptats a la llei.

En relació a aquesta normativa, la guia explica qüestions d’accessibilitat relatives als aparcaments, als banys, a la comunicació horitzontal i vertical, als amples de pas, les pendents d’escales i rampes, i a la senyalització informativa i d’emergència, entre d’altres aspectes.

L’acte va comptar amb la presència de Miguel Ángel García, responsable de l’àrea de Responsabilitat Social Empresarial del Ministeri de Treball i Seguretat Social, que va declarar que “tant de bo el fet de posar en funcionament una oficina responsable deixi de ser notícia”, i que “la no discriminació ha de començar per l’adaptació dels espais i per garantir que totes les persones puguin desenvolupar-se amb total normalitat en qualsevol aspecte de la seva vida”.

També va ser present a l’acte, per part de la Fundació ONCE, el seu vicepresident executiu, Alberto Duran, que va afegir que “un espai sense barreres garanteix la igualtat d’oportunitats. Això és bo per a les empreses que podran integrar la diversitat a la seva companyia i serà també bo de cara als clients”.

L’accessibiltat dins els edificis també versa sobre la facilitat de moviments pel seu interior, i sobre la lògica ergonòmica d’ús, per tant, a més accessible, més amigable per a l’usuari final, amb o sense discapacitat, sigui treballador, client, usuari ocasional o propietari de l’edifici.

Tothom en surt beneficiat de l'accessibiilitat en els espais, de la manca de barreres arquitectòniques i de la integració dels companys que tenen algun tipus de discapacitat.

Afegeix un comentari nou