150 entitats a la jornada SEPA de Suport Associatiu

 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

150 entitats a la jornada SEPA de Suport Associatiu

Resum: 

El passat 10 de gener, Suport Associatiu va celebrar una jornada sobre les novetats fiscals 2014 i l'adaptació de les entitats al nou sistema de pagaments SEPA.

SEPA i novetats fiscals 2014

Suport Associatiu va organitzar el passat 10 de gener una jornada informativa per respondre els nombrosos dubtes que en els darrers temps les entitats es plantegen arran del nou sistema de pagaments SEPA (Standard Euro Payment Area) i altres novetats fiscals com ara el nou règim del criteri de caixa de l'IVA o algunes modificacions en el model 347.

Van assistir-hi més de 150 representants d’entitats no lucratives, que van tenir ocasió d’exposar les seves preguntes i debatre al voltant dels temes tractats.

Durant la jornada, també es van presentar les noves versions dels programes informàtics de gestió d’entitats que Suport Associatiu proporciona a les entitats sòcies del Club de Suport.

Aquestes noves versions incorporen els processos que permeten calcular els codis IBAN i BIC dels socis, avisa l’usuari en cas de trobar bancs o caixes ja desaparegudes i permet emetre rebuts domiciliats adaptats al nou sistema SEPA que entrarà en vigor el proper 1 de febrer.

Presentacions

Durant la jornada, els ponents van il·lustrar les seves explicacions amb les següents presentacions de diapositives:

Sobre el sistema de pagaments SEPA:

Sobre les novetats fiscals:

Vídeo de la jornada

Podeu consultar també el vídeo complet de la jornada.

Afegeix un comentari nou