Beneficis fiscals per a donatius a entitats mediambientals

Autor/a: 
Montserrat Garcia i Sandra Pulido
Augmenta la quantitat de diners donats i l'import que les persones contribuents s'han deduït amb les entitats mediambientals. Font: Canva.
Augmenta la quantitat de diners donats i l'import que les persones contribuents s'han deduït amb les entitats mediambientals. Font: Canva.
El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va actualitzar a principis de 2022 el Registre d’Entitats Mediambientals. Font: Canva.
El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va actualitzar a principis de 2022 el Registre d’Entitats Mediambientals. Font: Canva.

Beneficis fiscals per a donatius a entitats mediambientals

Autor/a: 
Montserrat Garcia i Sandra Pulido

Resum: 

Les persones físiques que facin donatius a les organitzacions inscrites al Registre d'Entitats de Medi Ambient podran deduir-se un 15% de la donació a la quota de la seva declaració de la renda.

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va actualitzar a principis de 2022 el Registre d’Entitats Mediambientals. Aquesta eina serveix perquè les organitzacions adherides a aquesta base de dades rebin informació i puguin participar en l'elaboració dels plans i programes de medi ambient i sostenibilitat que organitza l’Administració. A més a més, el Decret 2/2022, de 4 de gener, suposa una simplificació respecte de l'anterior registre.

Es poden apuntar al registre totes les organitzacions no governamentals i les que no tinguin finalitats lucratives, l'activitat de les quals estigui vinculada als àmbits de l’ecologia, de la sostenibilitat ambiental o bé, relacionada amb la protecció i la millora del medi ambient. Això suposa que en els seus estatuts s'ha de recollir alguna activitat de protecció del medi ambient (de forma general o sobre aspectes particulars) que desenvolupin de forma activa.

Per inscriure’s, les entitats han d’aportar telemàticament una sol·licitud d’inscripció juntament amb la documentació annexa que estableix el Decret 2/2022, en el seu article 6.

D’altra banda, les entitats que s’incorporen al registre poden utilitzar-lo també com a forma de captació de recursos privats, ja que les persones físiques amb residència legal a Catalunya que realitzin donatius a aquest tipus d’entitats podran desgravar-se un 15% de la donació a la quota de la declaració de la renda (tal com estableix la Llei 16/2008, de mesures fiscals i financeres, en el seu article 34). En aquest sentit, l'import de la deducció té com a límit màxim el 5% de la quota íntegra autonòmica.

Finalment, gràcies a aquesta eina cal destacar el considerable augment de persones donants a les entitats mediambientals, passant de 1.764 l'any 2010, a més de 54.000 el 2020. També ha crescut de forma destacada el nombre d'associacions i fundacions receptores de donatius: de 19 l'any 2010 s'ha passat a 36 entitats el 2020.

Tot això es tradueix en un augment destacat de la quantitat de diners donats i l'import que les persones contribuents s'han deduït. En aquest aspecte, les donacions de particulars durant els exercicis fiscals de 2010 a 2020 van ser les següents:

Nombre Import Total
Any Tributari

Entitats

Persones donants Bases de la deducció (a) Deduccions (b)
2010 19 1.764 147.014,66€ 22.052,26€
2011 19 1.943 122.375,52€ 18.356,00€
2012 19 2.237 157.888,09€ 23.683,26€
2013 27 2.586 250.174,22 € 58.037,37 €
2014 27 2.590 172.405,64 € 25.860,84 €
2015 27 3.482 358.276,21 € 53.741,51 €
2016 24 5.080 366.827,24 € 55.024,22 €
2017 22 7.192 919.259,33 € 137.888,70 €
2018 31 8.420 861.636,61 € 129.245,60 €
2019 39 12.187 1.309.491,59 € 196.423,82 €
2020 36 54.044 4.243.818,26 € 636.575,48 €
  • (a) Bases de la deducció = import donat
  • (b) Deduccions = import que els contribuents es deduiran

Afegeix un comentari nou