Calendari fiscal del tercer trimestre

Autor/a: 
Noe Alvarez
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Calendari fiscal del tercer trimestre

Autor/a: 
Noe Alvarez

Resum: 

Des de l’1 d’octubre fins al proper 22 d’octubre ja es poden presentar a l’Agència Tributària les declaracions tributàries corresponents al tercer trimestre.

Finalitza l’estiu i amb ell acaba el trimestre. Per tant, aquelles entitats que hagin de presentar declaracions trimestrals a l’Agència Tributària ja ho poden fer des de l’1 fins el 22 d’octubre. Les entitats que vulguin domiciliar els seus impostos poden fer-ho fins el proper 15 d’octubre.

IRPF:

Declaració Model 111: ingrés de retencions i ingressos a compte de l’IRPF d’ús obligatori per liquidar les retencions efectuades a professionals autònoms, a treballadors, a col·laboradors, a treballadors laborals, a premis i a beques.

Declaració Model 115: ingrés de retencions a compte per les rendes d’arrendaments d’immobles, per a totes aquelles entitats que paguin un lloguer.

Declaració Model 123: ingrés de retencions de l’IRPF o impost de societats sobre pagaments d'interessos de préstecs o altres rendiments sobre el capital.

Declaració Model 216: ingrés de retencions sobre pagament d'imports a determinades persones físiques, empreses o entitats considerades No Residents a Espanya a efectes fiscals.

IVA:

Declaració Model 303: trimestral de l’autoliquidació de l’IVA.

Declaració Model 349: informativa de les operacions de compres o vendes de béns i/o serveis efectuades entre entitats o empreses subjectes a IVA que estiguin inscrites al Registre d'Operadors Intracomunitaris d'Hisenda.

Impost de societats:

Declaració Model 202: es presenta només en el cas que l'entitat hagi presentat Impost de Societats, que hagi sortit positiu i realitzi pagaments a compte. Segon pagament de 2012 (2P - 2012)

Per a qualsevol dubte sobre aquests i altres models, podeu adreçar-vos als serveis d’assessorament econòmic de Xarxanet trucant al 93 483 17 94 o bé escrivint a economic@xarxanet.org.

Afegeix un comentari nou