Campanya de l'Impost de Societats 2012

Autor/a: 
Noe Alvarez
 Font:
Font:

Campanya de l'Impost de Societats 2012

Autor/a: 
Noe Alvarez

Resum: 

L’Agència Tributària ja ha posat a l’abast dels contribuents, el programa per omplir el model de l’Impost de Societats de l’exercici 2012.

L’1 de juliol l’Agència Tributària va posar a disposició dels contribuents un portal sobre la campanya de l’Impost de Societats per permetre la consulta de totes les novetats, l’accés a la seu electrònica i la descàrrega del programa d’ajuda.

A la campanya de l’Impost de Societats de 2011, ja es va suprimir la preimpressió del model 200 en paper. Des d'aleshores, tots els subjectes passius que no estiguin obligats a presentar-lo per via telemàtica, també poden presentar la declaració en paper amb l'imprès que s’obtindrà mitjançant el programa d’ajuda de l’impost.

Quan els contribuents hagin emplenat les dades, el programa enllaça amb l’Agència Tributària i s’obté la impressió oficial de la declaració, que consta d’un exemplar per al contribuent i dos del document d’ingrés i devolució (DID): un per al subjecte passiu i un altre per a l’entitat col·laboradora. Aquest és l’únic document que s’ha de presentar ja que el model omplert s’emmagatzema al servidor de l’Agència Tributària amb el codi del justificant del DID.

El termini de presentació de les declaracions de l’Impost de Societats per a les entitats que volen domiciliar el pagament finalitza el 20 de juliol. Si la declaració surt negativa o no es vol domiciliar el pagament, el termini finalitza el 25 de juliol.


Afegeix un comentari nou