Convocatòria del Grup Tragsa per projectes de Cooperació

 Font:
Font:

Convocatòria del Grup Tragsa per projectes de Cooperació

Resum: 

El Grup Tragsa atorgarà ajuts per projectes de col•laboració solidària que es desenvolupin a les zones geogràfiques prioritàries al Pla Director de la Cooperació Espanyola 2009-2012 de l’Agència Espanyola Internacional de Cooperació per al Desenvolupament .

El Grup Tragsa és un grup constituït per tres empreses de capital públic especialitzades en la conservació de la natura, el desenvolupament rural i prestació de serveis d’emergència.
Ara, el Grup Tragsa, ha obert convocatòria per projectes de cooperació a països en vies de desenvolupament, adreçats a les ONGD que estiguin qualificades segons l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament amb seu al territori espanyol, a més de tenir experiència i garanties per portar a terme els programes i projectes subvencionats.

Les sol•licituds es compondran de:

Instància de sol•licitud adreçada al President del Comitè Solidari del Grupo Tragsa.
Memòria del projecte i programa d’execució previst.
Estatuts de l’entitat o normativa que reguli la constitució de l’Entitat.
Certificat que faci constar a l'entitat com ONGD qualificada per l’AECID En cas de no ser ONG qualificada, l'entitat haurà de presentar el justificant de la inscripció en el Registre d'ONGD abans de la data de publicació de la convocatòria
Memòria d’experiències en el camp de la cooperació al desenvolupament.
Informe sobre les dades econòmiques de l'entitat sol•licitant que avalin la seva gestió financera.

El finançament màxim del projecte és de 150.000 euros.

Les sol•licituds ja es poden presentar des del passat 1 de setembre i el termini de presentació finalitza el 31 d’octubre de 2010.

Afegeix un comentari nou