Lafede.cat recull seixanta demandes perquè Catalunya sigui capdavantera en el compromís amb la justícia global

LaviniaNext
Autor/a: 
Dani Sorolla
afede.cat recull seixanta demandes perquè Catalunya sigui capdavantera en el compromís amb la justícia global. Font: Unsplash (Llicència CC)
afede.cat recull seixanta demandes perquè Catalunya sigui capdavantera en el compromís amb la justícia global. Font: Unsplash (Llicència CC)
Amb motiu de les pròximes eleccions catalanes del 12 de maig, la federació ha fet públic un document amb propostes per desplegar polítiques públiques de solidaritat, justícia global i defensa dels drets humans. Font: Lafede.cat
Amb motiu de les pròximes eleccions catalanes del 12 de maig, la federació ha fet públic un document amb propostes per desplegar polítiques públiques de solidaritat, justícia global i defensa dels drets humans. Font: Lafede.cat
Lafede.cat ha posat sobre la taula una bateria de seixanta propostes i demandes que l’entitat ha treballat i ha fet arribar a les formacions polítiques. Font: Lafede.cat
Lafede.cat ha posat sobre la taula una bateria de seixanta propostes i demandes que l’entitat ha treballat i ha fet arribar a les formacions polítiques. Font: Lafede.cat

Lafede.cat recull seixanta demandes perquè Catalunya sigui capdavantera en el compromís amb la justícia global

Autor/a: 
Dani Sorolla
LaviniaNext

Resum: 

Amb motiu de les pròximes eleccions catalanes del 12 de maig, la federació ha fet públic un document amb propostes per desplegar polítiques públiques de solidaritat, justícia global i defensa dels drets humans.

Quantes vegades s’ha parlat de justícia global durant la campanya electoral de les eleccions autonòmiques catalanes del pròxim 12 de maig? Ben segur que moltes menys del que seria desitjable vist el moment de cruïlla històrica en què ens trobem en l’àmbit internacional, amb una emergència climàtica que ens porta al col·lapse ambiental, un genocidi que dessagna Palestina dia rere dia, una guerra al cor d’Europa, centenars de conflictes actius arreu del planeta i una Unió Europea obstinada a perseverar en una necropolítica de fronteres que condueix a la mort a centenars de milers de persones.

En aquest context, i amb el propòsit que Catalunya reforci el seu paper com un actor internacional que participi activament en la construcció i promoció de la pau, la justícia i els drets humans, Lafede.cat ha posat sobre la taula una bateria de seixanta propostes i demandes que l’entitat ha treballat i ha fet arribar a les formacions polítiques que presenten la seva candidatura als comicis al Parlament de Catalunya.

Una de les demandes centrals recollida al document ‘Ara Justícia global! 60 demandes per un país compromès amb la Justícia global’ és una crida a posar fi a les legislatures inacabades i la inestabilitat política que viu Catalunya des de fa anys, que “ha generat molta incertesa i inseguretat a les organitzacions socials” en diversos àmbits.

Per això, abans de formular cap proposta concreta, la federació reclama a tots els partits polítics de l’arc parlamentari català “mirada llarga, responsabilitat i garanties d’estabilitat, per tal que les polítiques públiques de solidaritat i justícia global es puguin definir i desplegar amb garanties”.

Més enllà d’aquesta demanda de mínims per avançar i no caure en la paràlisi, Lafede.cat presenta les seves demandes, que també han de servir com a guia d’incidència durant la pròxima legislatura, estructurades segons la tipologia de polítiques i repartides en onze blocs temàtics, que van des de polítiques coherents amb la justícia global; polítiques de defensa activa dels drets humans; propostes en l’àmbit de la digitalització i la intel·ligència artificial; polítiques feministes, d’equitat de gènere i d’erradicació de les violències masclistes i polítiques antiracistes, de migració i refugi; sense oblidar mesures en àmbits com el de l’educació, l’economia o la fiscalitat, entre altres.

Deu polítiques prioritàries per ser referents en justícia global

A continuació, detallarem una desena de demandes que la federació considera prioritàries si volem que Catalunya sigui un país capdavanter en el compromís amb la justícia global. Un decàleg que l’entitat ha recollit en un document separat i que marca les línies mestres per avançar en la defensa, promoció i foment dels drets humans, la pau i la justícia arreu.

Així, per practicar una política coherent amb la justícia global, des de la federació demanen impulsar polítiques públiques nacionals amb perspectiva global i amb una visió clara de la interdependència entre Nord i Sud globals, és a dir, un nou enfocament que reverteixi les actuals condicions d’explotació, expropiació i extracció de recursos que pateixen comunitats i països vulnerables.

Per això és imprescindible un sistema públic d’avaluació d’impactes de les polítiques públiques a l’exterior que permeti la reorientació de totes aquelles que suposin efectes negatius als cossos i territoris del Sud global.

En l’àmbit de la defensa dels drets humans, per a Lafede.cat és cabdal augmentar la protecció de les persones defensores dels drets humans d’arreu, enfortint el Programa català de protecció a defensors i defensores i dotant-lo d’una visió feminista i antiracista que situï Catalunya com un país refugi.

Igualment, s’insta ampliar el suport a organitzacions i persones defensores dels drets humans i dur a terme accions d’incidència als governs d’origen de les defensores per assegurar la seva protecció, alhora que es reclama al Govern espanyol agilitzar els tràmits de visats.

Pel que fa a polítiques antiracistes, de migració i refugi, la federació posa al centre la garantia dels drets dels infants, especialment d’aquelles que migren soles. Per tant, cal agilitzar els tràmits de tutela, assegurar la sol·licitud del corresponent permís de residència i treball en l’última etapa de tutela, així com promoure l’accés a recursos formatius des del moment d’entrada en el sistema de protecció i acompanyar en el procés d’emancipació amb suport formatiu, laboral i d’habitatge.

Si ens fixem en les polítiques d’educació i comunicació per a la justícia global, el document proposa destinar un mínim del 30% del pressupost de l’Ajuda Oficial al Desenvolupament per tal de prioritzar l’educació per a la Justícia Global en l’acció de govern.

En consonància amb l’opinió expressada pel poble català, que ha manifestat de forma majoritària la voluntat d’actuar per reduir la pobresa, les desigualtats i la vulneració de drets humans al món, es demana al Govern que reclami al Comitè d’Ajuda al Desenvolupament de l’OCDE la revisió i ajust dels criteris amb què avalua l’Educació global segons les innovacions suggerides des de Catalunya.

Les polítiques feministes, d’equitat de gènere i d’erradicació de les violències masclistes també tenen un lloc destacat al document de propostes de l’entitat, que advoca per consolidar el Departament d’Igualtat i Feminismes com a estructura essencial de país, necessària per a l’avenç de polítiques públiques feministes.

Lafede.cat també propugna un nou model econòmic orientat al benestar de les persones i la natura, un canvi de paradigma que reclama noves polítiques econòmiques i decisions valentes com abandonar els projectes de grans infraestructures, pròpies dels models de desenvolupament caducs basats en l’economia fòssil i especulativa. Es tracta de rebaixar grans consums de béns naturals imprescindibles i cada cop més escassos -com l’aigua-, que desnaturalitzen el territori, i suposen la pèrdua d’espais per a usos agrícoles.

En el marc de les polítiques de control de les grans empreses i el poder corporatiu, la federació reivindica posar fil a l’agulla per aprovar com més aviat millor la Llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans perquè sigui una realitat. Cal avançar, apunten, cap a un centre eficaç, independent del poder corporatiu, accessible per al Sud global, feminista i valent que situï Catalunya a l’avantguarda de les propostes pioneres i innovadores en matèria de defensa dels drets humans al món.

Així mateix, es demana a les institucions catalanes que donin suport explícit a l’aprovació d’un Tractat Vinculant a Nacions Unides per frenar la impunitat de les transnacionals a escala internacional.

Catalunya també ha de ser un país que emprengui polítiques solidàries d’acció exterior, per això cal tornar al compromís d’assolir el 0,7% dels ingressos corrents no condicionats l’any 2030, prèvia modificació de la llei de cooperació al desenvolupament. Convé incloure la fórmula de càlcul que contempla el Pla director 2023-2026 aprovat al Parlament, que suposa incrementar el percentatge actual en 0,07 punts anuals i que no ha de decaure en èpoques de contenció de la despesa o de pròrroga pressupostària.

En un món travessat per centenars de conflictes actius, les polítiques de construcció de pau i noviolència han de ser una absoluta prioritat per a les institucions catalanes. En aquest sentit, cal incloure en la llei de foment de la pau l’obligatorietat de desenvolupar periòdicament un Pla País de Pau aprovat pel Parlament i exigir que aquest disposi de pressupost, mesures i organismes de gestió i implementació tant d’àmbit català com internacional.

Finalment, Catalunya no pot aclucar-se d’ulls davant de la guerra que Israel està perpetrant a Palestina i que ja ha provocat la mort de més de 40.000 persones, entre elles 15.000 infants. Per això, és hora de prendre mesures urgents per exigir a l’Estat d’Israel el respecte als drets humans i el compliment de les resolucions de Nacions Unides.

Aquesta pressió a l’Estat hebreu s’ha de traduir, si s’escau, en suspendre les relacions entre institucions governamentals, culturals, acadèmiques i esportives catalanes i israelianes, així com tancar l’oficina d’Acció 10 a Tel-Aviv i donar suport públicament la denúncia de Sud Àfrica a la Cort Internacional de Justícia.

El document que ha fet públic Lafede.cat de cara a les eleccions del 12 de maig amplia aquestes propostes polítiques i les completa amb moltes altres que l’entitat veu imprescindibles perquè Catalunya tingui un compromís inequívoc amb la justícia global, solidari i capdavanter en el respecte als drets humans.

Afegeix un comentari nou