Tot el que cal saber sobre la Llei de cooperació

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
María Eugenia Ifer
La Llei de cooperació espanyola és un instrument important per a la promoció del desenvolupament sostenible i la defensa dels drets humans. Font: Canva.
La Llei de cooperació espanyola és un instrument important per a la promoció del desenvolupament sostenible i la defensa dels drets humans. Font: Canva.
La Llei de cooperació és una eina per lluitar contra la pobresa i la desigualtat al món. Font: Canva.
La Llei de cooperació és una eina per lluitar contra la pobresa i la desigualtat al món. Font: Canva.

Tot el que cal saber sobre la Llei de cooperació

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

La normativa té com a objectiu principal la lluita contra la pobresa i la desigualtat, la promoció del desenvolupament sostenible i la defensa dels drets humans pel desenvolupament sostenible i la solidaritat global.

La Llei 1/2023, de 20 de febrer, de Cooperació per al Desenvolupament Sostenible i la Solidaritat Global, és una norma que regula la política espanyola de cooperació internacional.

La normativa contribuirà a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en els països en vies de desenvolupament. La llei estableix un augment de l'Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) espanyola, reforça la participació de la societat civil en la cooperació i estableix un sistema de cooperació més eficient i transparent.

Quins són els actors de la cooperació?

Per fer possible la cooperació internacional existeixen diferents agents que contempla la llei:

 • Administració General de l'Estat: és l'òrgan responsable de la planificació, execució i seguiment de la cooperació espanyola.
 • Organitzacions no Governamentals de Desenvolupament (ONGD): són entitats privades sense ànim de lucre que treballen en el camp de la cooperació al desenvolupament.
 • Entitats locals: poden participar en la cooperació internacional al seu territori, i poden col·laborar amb les ONGD i altres actors de la cooperació.
 • Ciutadania: té un paper important en la cooperació al desenvolupament, ja que pot participar en la sensibilització, la mobilització i la reivindicació de polítiques públiques més justes.

Quins instruments de cooperació contempla la llei?

La normativa contempla una sèrie d’instruments que tenen la intenció d’ajudar a aconseguir els objectius que es planteja:

 • Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD): és el principal instrument de la cooperació espanyola. Es tracta de recursos financers públics destinats a països en vies de desenvolupament.
 • Cooperació tècnica: consisteix en la transferència de coneixements i experiències a països en vies de desenvolupament.
 • Acció humanitària: té com a objectiu alleujar el patiment de les persones afectades per les crisis humanitàries o climàtiques.
 • Educació per al desenvolupament: pretén sensibilitzar a la ciutadania sobre la realitat dels països en vies de desenvolupament i la necessitat de cooperar.

Principals novetats de la llei

La normativa introdueix diverses novetats importants, entre les quals destaquen:

 • Augment de l'Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD): estableix l'objectiu d'assolir un 0,7% del Producte Interior Brut (PIB) en l’AOD l'any 2030. Aquest objectiu suposa un augment significatiu de l'AOD espanyola, que actualment se situa al voltant del 0,2% del PIB.
 • Enfortiment de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID): dota d'un marc regulador adaptat i de les capacitats i els recursos necessaris per respondre als compromisos de l'Agenda 2030.
 • Enfocament basat en els drets humans: reconeix la centralitat dels drets humans en la cooperació al desenvolupament i estableix l'obligació de respectar, protegir i promoure aquests drets en totes les actuacions de cooperació.
 • Major participació de la ciutadania: crea nous mecanismes per a la participació de la ciutadania en la planificació, execució i seguiment de la cooperació al desenvolupament.
 • Gestió més transparent i eficaç de la cooperació: introdueix mesures per millorar la transparència i la rendició de comptes en la gestió de la cooperació al desenvolupament. Aquestes mesures inclouen la publicació d'informació sobre la planificació i execució de la cooperació, l'avaluació dels resultats de les actuacions i la creació d'un sistema de control intern.
 • Reforç de la cooperació descentralitzada: reconeix la importància de la cooperació descentralitzada, que es duu a terme per les Comunitats Autònomes (CCAA) i les entitats locals. La llei estableix mesures per enfortir la cooperació, com la creació d'un fons específic pel finançament de projectes de cooperació descentralitzada i donar accés a les CCAA a programes de cooperació delegades de la Unió Europea (UE).

A més, aquesta normativa marc servirà de referència per a l’elaboració de quatre reals decrets que desenvoluparan el seu contingut i que són els següents:

 • Estatut de les Persones Cooperants amb la intenció de donar un major reconeixement a aquesta figura i millorar-ne la situació.
 • Reforma de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), per reforçar la seva acció.
 • Reforma de la cooperació financera, amb l’objectiu de fer-la més àgil i eficaç.
 • Reforma de la normativa de subvencions en materia de cooperació descentralitzada amb la finalitat d’incrementar la transparència i facilitar instruments que millorin l’avaluació, seguiment i la rendició de comptes.