Els contribuents ja poden demanar l’esborrany de la declaració de la renda del 2009

 Font:
Font:

Els contribuents ja poden demanar l’esborrany de la declaració de la renda del 2009

Resum: 

Des del passat dilluns 6 d’abril i fins al 23 de juny, ja es pot demanar l’esborrany de la declaració de la renda de l’exercici 2009.

Ja es pot demanar la sol•licitud de l’esborrany a qualsevol delegació de l’Agència Tributària, per Internet o per telèfon, comunicant les dades identificatives i presentant el DNI o número d’identificació d’estrangers (NIE).

Els contribuents poden demanar l’esborrany per a les rendes que procedeixin exclusivament de:

• Rendiments del treball.
• Rendiments del capital mobiliari subjectes a retenció o ingrés a compte, així com els derivats de lletres del Tresor.
• Imputació de rendes immobiliàries sempre que procedeixin, com a màxim, de dos immobles.
• Guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte, així com les subvencions per a l’adquisició d’habitatge habitual.

No els caldrà demanar l’esborrany de la declaració del 2009 als contribuents que ja van demanar la sol•licitud de l’esborrany en la declaració de l’IRPF corresponent a l’exercici 2008 i els que ja van confirmar l’esborrany el mateix any.

Una de les novetats tributàries de la renda del 2009 és que el Govern va eliminar des de l’1 de gener la deducció de 400 euros en l’IRPF, la qual cosa suposarà un increment d’aquest impost, excepte per als contribuents amb rendes inferiors a 15.645 euros bruts anuals, que seguiran gaudint d’aquesta deducció. Fins a 12.000 euros es manté integra i es farà progressiva fins als 15.645 euros.

A més, aquest any els titulars d’explotacions agràries que hagin percebut ajudes durant l’any 2009 o indemnitzacions d’assegurances derivades dels incendis forestals o altres catàstrofes naturals, tindran benefici fiscal.

Una altra novetat aquest any és la reforma coneguda com a Llei Beckham, que regula el règim fiscal especial per a estrangers no residents. Els estrangers amb rendes que superin els 600.000 euros tributaran al 43% en l’IRPF, mentre que la resta seguirà en el 24%.

Llegir més

Afegeix un comentari nou