L'IVA, impost irracional per a entitats no lucratives

 Font:
Font:
 Font:
Font:

L'IVA, impost irracional per a entitats no lucratives

Resum: 

La Taula del Tercer Sector ha presentat el dossier “L’IVA i les entitats no lucratives” amb l’objectiu d’aclarir conceptes respecte a la problemàtica de l’IVA i les entitats no lucratives.

La Taula del Tercer Sector porta anys lluitant contra la problemàtica de l’IVA a les entitats del Tercer Sector, ja que el considera un impost incoherent, injust, no equitatiu i ineficient.

Amb aquesta iniciativa vol aclarir conceptes respecte a un problema que fa anys que es prolonga i vol explicar les principals actuacions de la Taula del Tercer Sector, els avenços obtinguts i com trobar una solució definitiva.

L’IVA és un impost general sobre el consum que grava tots els lliuraments de béns i prestacions de serveis fets pels empresaris en el desenvolupament de les seves activitats, neutral per als empresaris, amb les úniques obligacions imposades de cobrar-lo quan lliurin béns o prestin serveis i ingressar-lo a Hisenda en els límits establerts.

Les exempcions de l’IVA que poden afectar les entitats sense ànim de lucre són les relacionades amb els següent serveis:

  • Serveis mèdics i sanitaris.
  • Centre educatiu autoritzat o reconegut.
  • Serveis d’assistència social prestats per entitats de caràcter social.
  • Serveis culturals prestats per entitats de caràcter social.
  • Serveis relacionats amb l’esport prestats per entitats de caràcter social.

Altres exempcions com la de les quotes de socis (art. 20.1.12 Llei IVA) i les relacionades amb el caràcter social de l’entitat (art. 20.3 Llei IVA), s’han de sol•licitar explícitament a l’Administració Tributària.

Per tant, les entitats exemptes no hauran de repercutir l’IVA quan lliurin béns o prestin serveis, però això no implica en cap cas, que no l’hagin de pagar en les seves compres i despeses. Això suposa una despesa suplementària que no es podrà deduir, i per tant una reducció de diners per destinar a les activitats socials.

Les entitats no exemptes, subjectes a prorrata, es podran deduir l’IVA suportat en les compres de béns i serveis amb la mateixa proporció que repercuteixen l’IVA en els béns i serveis que lliuren

Per concloure, la solució que planteja la Taula d’Entitats del Tercer Sector respecte a l’actual problemàtica que pateixen les entitats no lucratives en relació amb l’IVA, és l’aplicació d’un tipus d’IVA del 0%, per a les entitats de caràcter social o un tipus el més reduït possible.

Llegir més

Afegeix un comentari nou