Nous requisits per a demanar certificats per Internet a l'Agència Tributària

 Font:
Font:
 Font:
Font:

Nous requisits per a demanar certificats per Internet a l'Agència Tributària

Resum: 

Ja ha entrat en vigor la nova resolució de l'Agència Tributària que estableix les condicions en què podrà fer-se efectiva la col·laboració social per a la sol·licitud i obtenció de certificats tributaris.

La nova resolució pretén reforçar les garanties de la representació per a obtenir els certificats tributaris, és a dir, que redefineix les condicions sota les quals tercers poden demanar i obtenir certificats tributaris en nom de l'interessat, per exemple una entitat.

A partir d'ara, perquè un tercer pugui descarregar telemàticament un certificat tributari en el nostre nom, caldrà que prèviament haguem inscrit el poder de representació al Registre d'Apoderaments de l'Agència Tributària.
Per això, s'ha aprovat un model d'autorització amb el qual l'interessat pot autoritzar un tercer, que ha de ser titular d'una signatura electrònica, per a sol·licitar un certificat a Hisenda en nom seu.

En cas contrari el certificat s'enviarà al domicili electrònic del contribuent si estigués subscrit al Servei de Notificacions Telemàtiques Segures o al domicili consignat a efectes de notificacions en els models de declaració 030/036/037 o al domicili fiscal.

Llegir més

Comentaris

Suposo que l'objectiu de l'AEAT és facilitar l'obtenció de certificats tributaris tenint en compte que ara són necessaris per moltes coses: per contractar amb tercers, per subvencions, etc. Sol·licitar un certificat tributari de qualsevol tipus a l'AEAT és molt fàcil. Només s'ha d'omplir el model 01 i anar a una oficina d'hisenda. Si es disposa de signatura electrònica pròpia pots demanar-ho directament per internet.

De totes maneres si un es vol estalviar cues o desplaçaments sempre pots adreçar-te al teu gestor o assessor fiscal. També hi han webs com www.certificat.cat que ofereixen aquest servei. Sigui com sigui el tràmit no es complicat.

Afegeix un comentari nou