Quins són els diferents tipus de domicili que pot tenir una entitat?

Autor/a: 
Noe Alvarez

Quins són els diferents tipus de domicili que pot tenir una entitat?

Autor/a: 
Noe Alvarez

Resum: 

Si una entitat té diferents seus o locals, ha de tenir en compte a efectes fiscals, quina és la diferència entre el seu domicili social, el domicili a efectes de notificacions i el local on es realitzin les activitats.

Algunes entitats, pel tipus d’activitat que desenvolupen, poden tenir més d’una delegació o local, i això pot provocar dubtes sobre quin és el domicili que s’ha d’informar a efectes de notificacions fiscals.

El domicili social és el local on està situada l’administració i direcció d’una entitat, i on es realitzen les principals activitats de l’entitat. A més, el domicili social normalment és el domicili fiscal de l’entitat i quan es demana el NIF per primera vegada a l’Agència Tributària a la targeta emesa per aquest organisme figurarà el domicili social.

Quan una entitat canvia de domicili social, però encara no ha efectuat la modificació als estatuts, per rebre la correspondència de l’Agència Tributària al nou domicili podrà modificar el domicili a efectes de notificacions amb el model 036 i, per tant, totes les cartes d’Hisenda les rebrà en aquest domicili, encara que no sigui el domicili fiscal.

Els locals a efectes a l’activitat són tots aquests domicilis en els quals l’entitat efectua les seves activitats o desenvolupa els seus projectes. Aquests domicilis no figuren als estatuts ni al NIF de l’entitat, però s’ha de comunicar a l’Agència Tributària el fet que en aquests locals es realitzen activitats.

Per a més informació consulteu el següent recurs.

Afegeix un comentari nou