Víctor García: "Les entitats hauran de presentar l’Impost de societats amb independència de la seva dimensió econòmica"

Autor/a: 
Montse Mateo
 Font:
Font:

Víctor García: "Les entitats hauran de presentar l’Impost de societats amb independència de la seva dimensió econòmica"

Autor/a: 
Montse Mateo

Resum: 

La reforma fiscal i de la llei de mecenatge, la llei de transparència, canvis en el model 347... En els propers mesos, les entitats no lucratives es trobaran amb diverses novetats en l'àmbit normatiu que afectaran directament la seva gestió.

Actualment, s’han aprovat o es troben en procés d’elaboració diverses novetats legislatives que afecten les entitats del Tercer Sector.

Per fer-nos una idea de l’abast d’aquests canvis, parlem amb Víctor García, advocat i cap dels serveis d’assessorament i gestió de Suport Associatiu.

Comencem un nou curs ple de novetats legislatives que afecten directament les entitats. Quines són les més destacades?

Durant l'any 2014, han entrat en vigor diverses normatives que afecten les entitats no lucratives com per exemple el Reglament de prevenció de blanqueig de capitals o la Llei de transparència estatal però, sobretot, hi ha moltes normes que estan en procés d’elaboració i discussió al Parlament.

En l’àmbit català destaca la llei de voluntariat, la llei de transparència, la llei del protectorat de fundacions i associacions declarades d’utilitat pública o la llei de cooperatives.

I, en l’àmbit estatal, la reforma fiscal i de la llei de mecenatge, la llei de fundacions, la llei de voluntariat o la llei del tercer sector... totes elles en procés d’elaboració.

A la jornada que celebrarem el dia 2 d'octubre, volem fer un èmfasi especial en totes les novetats que implica la futura reforma fiscal i de la llei de mecenatge que, per exemple, introdueix com a novetat l’obligació de totes les entitats no lucratives de presentar la declaració de l’impost de societats amb independència de la seva dimensió econòmica o de la tipologia d’activitats que realitzi.

I què implica a la pràctica per a les entitats estar obligades a presentar l’Impost de Societats?

Les entitats petites que no realitzen activitats econòmiques i no arriben als 100.000€ d’ingressos -com, per exemple, les associacions de veïns, culturals, de pares i mares, entitats de lleure, etc.- fins ara no estan obligades a presentar la declaració de l’Impost de societats.

A partir d’ara, hauran de presentar l’impost -que no vol dir necessàriament que hagin de pagar res- i això comportarà que no podran portar la gestió econòmica amb un llibre de caixa sinó que necessitaran portar una comptabilitat per partida doble i, en la majoria dels casos, hauran de dedicar uns recursos econòmics a pagar algú que els faci la comptabilitat i els prepari la declaració de l’impost de societats.

D’altra banda, hi ha algunes complicacions afegides com ara que la nomenclatura de l’impost de societats està pensada per a les entitats mercantils i pot dificultar la identificació de la informació econòmica o, per exemple, que no existeix un model simplificat per a les entitats més petites.

Això és ja definitiu o encara pot haver-hi variacions durant el seu procés de tramitació?

Encara no és definitiva. La reforma fiscal la va aprovar el Consell de ministres el passat 1 d’agost i, actualment, s’està tramitant al Congrés dels diputats. Des de Suport Associatiu, estem fent propostes amb la intenció que els partits polítics acceptin canvis i es proposin esmenes als textos que actualment s’estan treballant.

Aquesta setmana hem sabut que, finalment, no hi haurà nova llei del mecenatge sinó que s’inclouran només algunes novetats en la reforma fiscal. Com valores aquest fet? Hi ha més canvis importants a destacar de la reforma fiscal?

És una notícia molt negativa per a les entitats del tercer sector. El Govern va anunciar una nova llei de mecenatge molt ambiciosa i, tal i com està plantejada la reforma fiscal, no tindrem nova llei de mecenatge i els petits canvis que es proposen són de mínims. La reforma fiscal recull uns canvis insuficients i molt allunyats de les expectatives que el Govern havia generat en aquest tema.

Hi ha més canvis, però, que ens afecten d’una manera més indirecta a les entitats com ara les modificacions a l’IRPF o a l’IVA de caixa.

El que sí que és cert és que hi ha d’altres normes aprovades o en fase d’aprovació que afecten o afectaran les entitats en qüestions relacionades amb la seva gestió econòmica com són per exemple la llei de transparència, les modificacions del model 347, la llei de blanqueig de capitals, etc., i que haurem d’anar incorporant.

Quins són aquests canvis que s’han produït en relació amb el model 347?

Al 2013, es va modificar el model 347 amb efectes de 2014 i haurem d’aplicar els canvis a la propera declaració que serà al mes febrer de 2015.

Entre els principals canvis en podem destacar dos. El primer canvi important és que les entitats hauran de declarar totes les subvencions d’administracions públiques amb independència del seu import. El segon canvi a destacar és l'obligació de declarar totes les compres a proveïdors que superin els 3005,06€.

I amb tot aquest seguit de novetats... com podem les entitats saber quines ens afecten i quan ho faran?

La manera més fàcil d’estar informats dels canvis són els canals o mitjans de comunicació específics relacionats amb el tercer sector. Entre aquests canals, jo destacaria el portal i els butlletins de Xarxanet.org, el Canal Suport -un butlletí informatiu preparat per Suport Associatiu- i d’altres butlletins específics que preparen i envien les entitats de segon i tercer nivell (federacions, confederacions, coordinadores, etc.).

Afegeix un comentari nou