Com introduir l’Educació per al Desenvolupament a la universitat?

 Font:
Font:
 Font:
Font:

Com introduir l’Educació per al Desenvolupament a la universitat?

Resum: 

Més de 40 professionals d'universitats i entitats es van reunir el 15 de gener per debatre fórmules per avançar cap a una educació crítica que creï una ciutadania compromesa.

L'Educació per al Desenvolupament (EpD) parteix de posar en qüestió el model de desenvolupament globalitzat i liberal d'avui i proposa una revisió dels seus fonaments com a resposta a l'impacte econòmic, social i mediambiental que comporta l'actual sistema. L'EpD parteix d'un altre model: el del desenvolupament humà i sostenible com a un nou paradigma que permeti afrontar reptes globals i locals des d'una perspectiva ètica i des del treball per reduir les desigualtats. L'alternativa que sustenta l'EpD és l'aposta pedagògica pel canvi social que hauria d'arribar als tres àmbits de l'acció educativa: educació formal, no formal i informal.

És l'EpD en l'àmbit formal universitari el que més de 40 professionals van debatre el passat 15 de gener al 1r seminari "L'educació per al desenvolupament en els estudis de grau. Construint una universitat crítica i compromesa". És a dir, com aconseguir introduir una educació crítica per crear una ciutadania compromesa en els plans d'estudis formals universitaris.

Les principals oficines de les universitats públiques catalanes hi van participar: CCD de la UPC, UPF Solidària, OCD de la UdG, URV Solidària, Fundació Solidaritat UB, l'ODEC de la UdL i la Fundació Autònoma Solidària (FAS), entitat aquesta última organitzadora, en col·laboració amb l'ACUP, a més de membres d'organitzacions que treballen en l'àmbit de l'educació crítica i professorat. En total, més de 40 persones van analitzar les possibilitats d'incorporar aquestes temàtiques a l'educació formal universitària i van elaborar un primer llistat de propostes sobre les quals treballar.

Segons expliquen les organitzadores de la FAS, es va fer evident la importància de la creació d'una xarxa que vinculi les entitats implicades i que permeti el treball conjunt. També, a nivell intern universitari, es va destacar la necessitat del reconeixement formal de l'EpD, per donar-li força i que nous actors s'impliquin en aquest procés de canvi.

El projecte sorgit del seminari també inclou l'elaboració d'una diagnosi per conèixer quin és lestat de les temàtiques relacionades amb el desenvolupament humà sostenible i la ciutadania global als estudis de grau de les universitats catalanes i un recull de bones pràctiques innovadores que ja s'estan desenvolupant, com ara el projecte d'Aules contra la pobresa de la UdL o el projecte GDEE, de la UPC.

Afegeix un comentari nou