Vols aprofundir en l'àmbit de la cooperació?

Autor/a: 
Emilio Romero Boticario
 Font:
Aquestes formacions permeten adquirir capacitats en l'àmbit de l'acció humanitària. Font: Flickr
Màster Globalització, Desenvolupament i Cooperació UB Font: Fundació Solidaritat UB
Els màsters capaciten a l’alumnat per tenir un domini dels nous paradigmes en desenvolupament, cooperació internacional i acció humanitària. Font: UNiversitat de Barcelona

Vols aprofundir en l'àmbit de la cooperació?

Resum: 

En aquest recurs es presenta una selecció d'estudis post universitaris que es desenvoluparan a diferents universitats catalanes durant el curs 2021/2022.

Màster en Cooperació internacional al desenvolupament i acció humanitària

Organitza: Universitat Oberta de Catalunya i Creu Roja

Data inici docència: 20 d'octubre de 2021

Data fi docència: No s'especifica.

Objectius:

 • Oferir una formació tècnica per a treballar en seu o en terreny tant en desenvolupament com en acció humanitària.
 • Aprendre a utilitzar les eines i els instruments vigents en desenvolupament i acció humanitària.
 • Descobrir un sentit pràctic i operatiu en l'aprenentatge i l'adquisició de coneixements.
 • Comprendre el sistema internacional de la cooperació al desenvolupament, potenciant el debat i l'acció en temes d'actualitat d'aquest camp.
 • Potenciar la participació, el desenvolupament comunitari i el treball en xarxa, elements clau en la cooperació.

Més informació

Màster en Desenvolupament urbà i territorial: Gestió i transformació de les ciutats

Organitza: Universitat Politècnica de Catalunya

Data inici docència: Febrer de 2022

Data fi docència: Novembre de 2022

Objectius:

 • Formar coneixement tècnic a partir d'entendre les ciutats, des de l'especificitat del marc de cada context cultural, econòmic i polític-administratiu.
 • Conèixer i valorar noves propostes (bones pràctiques) de gestió urbana i territorial a través de la transferència de coneixements.
 • Incentivar l'actitud proactiva a la recerca i al reciclatge permanent dels professionals mitjançant el sistema 'lifelong learning'.
 • Preparar al professional per al treball pluridisciplinar.

Més informació

Màster en Desenvolupament, Cooperació i Acció comunitària

Organitza: Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - URL

Data inici docència: Octubre 2021

Data fi docència: Juny 2022

Objectius:

 • Analitzar les causes i conseqüències dels principals problemes globals en l’actual context de globalització.
 • Servir-se de l’anàlisi geopolítica per comprendre la situació en matèria de desenvolupament i els trets identitaris i culturals de l’Amèrica Llatina, el Magreb, l’Orient Mitjà, l’Àfrica subsahariana i l’Àsia a partir de casos pràctics.
 • Fer una aproximació a les bases del desenvolupament i analitzar-ne tant els indicadors per mesurar-lo com les noves dimensions i visions crítiques sobre el desenvolupament.
 • Aprofundir en les relacions entre gènere i desenvolupament, així com entre migracions i desenvolupament; saber identificar els reptes de les migracions forçades i les persones refugiades
 • Conèixer i identificar les principals característiques de l’acció humanitària.
 • ​Analitzar els principals actors, agendes i estratègies de desenvolupament
 • Aproximar-se a la cooperació des de l’acció comunitària, en tant que enfocament que parteix de la implicació de les pròpies comunitats en els processos de transformació social.
 • ​Abordar els processos de planificació de projectes de cooperació al desenvolupament des d’eines com l’Enfocament del Marc Lògic o la Teoria del Canvi.
 • Fer una aproximació a les noves tecnologies com a instrument pel canvi social i poder analitzar les dificultats d’accés a les noves tecnologies i la seva incidència en el desenvolupament, fins a l’impacte dels social media i les xarxes socials en les estratègies de desenvolupament.
 • ​Realitzar una introducció als mètodes de recerca especialment vinculats als estudis de desenvolupament i afavorir experiències internacionals en diferents entitats i organitzacions que permetin complementar l’anàlisi teòrica.

Més informació

Màster en Cooperació, Desenvolupament i Transformació Social

Organitza: Universitat Rovira i Virgili

Data inici docència: Octubre de 2021

Data fi docència: Novembre de 2022

Objectiu:

 • Formar especialistes amb habilitats per a l'anàlisi, la planificació, l'avaluació i l'execució de propostes orientades a la cooperació, al desenvolupament i a la transformació social, capaços de cercar solucions innovadores i adaptables, sempre amb criteris de responsabilitat.

Més informació

Màster en Estudis Internacionals: Organitzacions i Cooperació Internacionals

Organitza: Universitat de Barcelona

Data inici docència: 13 d'octubre de 2021

Data fi docència: Sense concretar

Objectius:

 • Aprofundir l'estudi de la societat internacional i comprendre l'estructura institucional i de relacions que configura el món actual.
 • Estudiar les organitzacions internacionals i els àmbits materials principals de la cooperació internacional institucionalitzada (manteniment de la pau i la seguretat internacionals, economia i comerç internacionals, cooperació per al desenvolupament, protecció i promoció dels drets humans, medi ambient, etc.), partint d'uns cursos generals sobre història contemporània, economia internacional, dret internacional públic i relacions internacionals.

Més informació

Màster en Salut Internacional i Cooperació

Organitza: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici docència: 13 de setembre de 2021

Data fi docència: 15 de setembre de 2023

Objectius:

 • Comprendre els determinants de la salut i la seva relació amb la pobresa, així com els límits i capacitats dels poders públics per prendre accions en pro de la salut.
 • Aprendre les bases per analitzar la cooperació internacional i el coneixement sobre els problemes de salut en regions de mitjana o baixa renda i establir solucions concretes i funcionals a aquests problemes de salut.

Més informació