Estructura web: diferències entre categories, keywords i tags

Colectic - Informàtic
Una estructura òptima de la web fa una bona experiència d'usuàries i, per tant, millora el SEO. Font: CC0
Una estructura òptima de la web fa una bona experiència d'usuàries i, per tant, millora el SEO. Font: CC0

Estructura web: diferències entre categories, keywords i tags

Colectic - Informàtic
Resum: 

A l'hora d'optimitzar el SEO de la nostra web, hem de saber per a què serveix cadascun d'aquests elements.

A l'hora de pensar o actualitzar la nostra web hem de tenir en compte la seva estructura o taxonomia, que està molt relacionada amb l'experiència de navegació que tindran les persones usuàries, un dels factors que més té en compte el SEO per posicionar-nos als motors de cerca com Google. Per tant, abans de posar-nos-hi hem de tenir clar com l'estructurem i quins elements ens serviran per fer-ho.

Per començar necessitarem partir d'una home o pàgina principal i establir les pàgines que necessitem que contingui i que haurien de respondre a les preguntes qui som, què fem i com poden contactar amb vosaltres.

És essencial que hi hagi contingut ja sigui en un apartat d'actualitat o blog o en diferents pestanyes del menú principal com crides, informes i projectes per treballar la indexació de continguts, potenciar les paraules clau i el SEO, i posicionar-nos amb l'expertesa de la nostra activitat com a entitat social.

També és important tenir en compte l'estructura de les urls i del menú principal.

Categories

Les categories són els grans apartats que estructuraran el contingut del nostre lloc web, és a dir, els principals temes sobre els quals parlareu i que, probablement, tindran lloc al menú principal de la secció d'actualitat o blog. Per exemple, els continguts de la web d'una entitat social que es dediqui a l'educació i a la comunicació podrien estructurar-se en educació, formació i comunicació.

Les estructures poden funcionar per eixos temàtics o per formats, per exemple, en mitjans de comunicació que s'estructuren en notícies, reportatges, entrevistes i opinió. També funcionen per públic objectiu, per exemple, en el cas dels projectes formatius, que es poden categoritzar en alumnat i professorat o per cicles.

És recomanable triar al voltant de quatre categories formades per una paraula o per un concepte concret i breu, i dibuixar un mapa de l'estructura dels continguts de la nostra web. A sota hi posarem, si cal, les subcategories, que determinaran especificitats coherents amb les categories. Només les farem servir si no són prou concretes com per passar a ser un tag.

Tags

Dins dels continguts que categoritzarem sempre en una de les categories definides, utilitzarem opcionalment els tags en la majoria de CMS com Wordpress.

Mentre les categories defineixen el tema principal, els tags classifiquen els temes concrets dels quals parla el contingut. La seva funció és organitzar-lo i agrupar-lo perquè la persona usària pugui trobar a través d'aquella paraula o concepte concret continguts relacionats. Per tant, no els creeu si creieu que només els fareu servir una vegada.

És recomanable no abusar dels tags tot i que no tenen limitacions, no duplicar conceptes i que mai coincideixin amb les categories. També no repetir-ne la llista en els diferents continguts, la idea és que no tots els continguts tractin els mateixos temes, tot i que sí que tinguin tags en comú.

De vegades s'utilitzen en format núvol d'etiquetes per veure quins són els temes que predominen a la nostra web.

No hem de confondre els tags amb els hashtags, que utilitzem a les nostres xarxes socials amb el símbol "#" al davant i que també podem utilitzar al nostre lloc web en cas que sigui per referir-nos al nom d'alguna campanya de xarxes socials.

Els hashtags també funcionen per ordenar i agrupar el contingut a les xarxes per temes i que les persones que ens segueixen el puguin trobar fàcilment segons els seus interessos.

Keywords

Les keywords o paraules clau van més enllà de l'estructura web. Són els elements que ens posicionaran més directament als motors de cerca. Poden ser una paraula o un concepte concret format per més d'una paraula. És recomanable que apareguin al titular dels continguts del nostre blog i en un 2% del text i, si pot ser, al primer paràgraf.

Per crear-les en el cas dels blogs funciona pensar amb quina paraula buscaríeu aquell contingut a Google, però és important insistir a la resta del vostre lloc web en aquelles paraules claus definides i no crear duplicitats de conceptes.

D'aquesta manera, les keywords són l'essència dels llocs webs i donen la informació al motor de cerca sobre que trobaran les usuàries quan hi entrin.

Enllaços

Els enllaços han de servir per cohesionar l'estructura que hem generat. Com que l'estructura web és jeràrquica, redireccionarem de manera piramidal des de la pàgina principal a les pàgines secundàries i des de les pàgines de les categories a les entrades categoritzades. A la vegada, des de les entrades podem redireccionar a altres entrades o als tags.