Denuncien a Extremadura una campanya del "Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEX)" i el "Iinstituto de la mujer de Extremadura” sobre educació afectiva sexual dirigida als col·lectius d’adolescents i joves dels Instituts

 Font:
Font:

Denuncien a Extremadura una campanya del "Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEX)" i el "Iinstituto de la mujer de Extremadura” sobre educació afectiva sexual dirigida als col·lectius d’adolescents i joves dels Instituts

Resum: 

La campanya “El placer está en tus manos” que pretén treballar aspectes com la discriminació de gènere en la sexualitat o l’adquisició d’hàbits saludables, autoestima i seguretat en les relaciones afectives i sexuals entre els col·lectius d’adolescents i joves, és denunciada.

El Sindicat de funcionaris públics “Manos limpias” ha presentat una denúncia davant de la Fiscalia i una altre davant del Defensor del menor al·legant que estant fomentant una campanya de masturbació entre els menors. Altres aspectes que denuncien són delictes contra la integritat moral, intrusisme professional, provocació sexual i corrupció de menors.
Laura Garrido, presidenta de la CJEX i responsable política de la campanya, carrega contra els mitjans de comunicació, i els acusa de manipular la finalitat de la campanya.
“El placer está en tus manos” és una campanya senzilla, clara, natural y adaptada a un vocabulari fàcil d’entendre i comprendre per el col·lectiu al qual va dirigida: alumnat de Centres d’educació secundària amb edats compreses entre els 14 i 17 anys.
Els objectius que persegueix són:
  • Construir un espai d’intercanvi i participació on es treballen desitjos, preocupacions, angoixes i interessos sobre la sexualitat i la afectivitat
  • Facilitar l’adquisició , desenvolupant i interioritzant, d’hàbits saludables, autoestima i seguretat
  • Analitzar les discriminacions de gènere que es donen en el àmbit de la sexualitat
Els continguts que es treballen en el seus tallers, que estan estructurats en sessions de 2 hores i en els quals s’utilitzen una metodologia activa i participativa per part dels participants, són:
  • Autoestima i assertivitat
  • Anatomia i fisiologia sexual femenina i masculina
  • La resposta sexual humana
  • Identitat de gènere
  • Orientació dels desig
  • No acceptació de la violència
  • Anticoncepció i ETS’s
Si voleu més informació sobre la campanya podeu visitar la web:
Etiquetes: 

Afegeix un comentari nou