Reforma de la Llei de la Sindicatura de comptes per tal que la institució tingui més poder de control.

 Font:
Font:

Reforma de la Llei de la Sindicatura de comptes per tal que la institució tingui més poder de control.

Resum: 
El Govern català ha acordat dura terme la reforma de la llei de la Sindicatura de Comptes abans que acabi l’any. L’objectiu de la reforma radica en dotar de més control i poder aquesta institució auditoria.
El Síndic ja reclamava des de fa anys més mitjans i competències per poder, entre altres coses, fiscalitzar els comptes dels partits catalans i les seves fundacions, i sancionar els ajuntaments que es neguin a facilitar els seus resultats econòmics. En els últims dies, però, el procediment de reforma s’ha accelerat de manera considerable arran dels recents esdeveniments relacionats amb la Fundació Palau de la Música i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet.
Finalment, el projecte es remetrà al Parlament perquè sigui aprovat en el pròxim període de sessions i tramitat abans que acabi la legislatura.

Afegeix un comentari nou