S’admet la presentació telemàtica de documentació a Registre d’Associacions i Fundacions

Autor/a: 
Mireya Ponce Sastre
 Font:
Font:
 Font:
Font:

S’admet la presentació telemàtica de documentació a Registre d’Associacions i Fundacions

Autor/a: 
Mireya Ponce Sastre

Resum: 

Des de mitjans d’aquest mes de març ja es poden tramitar via online la majoria de tràmits que han de comunicar les associacions i fundacions a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques. El tràmit via online té un 50% de descompte en les taxes d’inscripció.

Fins ara les entitats podien fer l’entrada de les seves sol·licituds presencial o telemàticament. En aquest darrer cas el tràmit tenia un 50% de descompte en les taxes d’inscripció. Tot i així, en tots dos casos s’havia d’acabar portant la documentació que acompanya el tràmit de manera presencial a registre per fer la seva entrada.

En concret ja es poden tramitar en línia les sol·licituds següents:

  • Fundacions: constitució, certificat de dades registrals, inscripció de la modificació d’estatuts, inscripció de l’extinció, modificació de patronat i presentació de comptes anuals (i esmenes als comptes)
  • Col·legis professionals: certificat de dades registrals, inscripció de la modificació d’estatuts i inscripció d’òrgans de govern
  • Federacions: constitució, certificat de dades registrals, inscripció de la modificació d’estatuts i òrgans de govern
  • Associacions: constitució, certificat de dades registrals, inscripció de la modificació d’estatuts i òrgans de govern

La tramitació en línia per l’oficina virtual de tràmits (OVT) ofereix al ciutadà l’opció de presentar telemàticament la sol·licitud i la documentació annexa en format PDF, Word o d'arxiu comprimit (acta fundacional, estatuts, certificat composició òrgans de govern...), de poder comprovar en línia l’estat de la tramitació de l’assumpte i que el tràmit pugui comptar amb una bonificació de l'import de la taxa en un 50%.

Finalment, amb la tramitació per l’OVT es dóna més seguretat al formulari, ja que s’impedeix el seu enviament electrònic si no està degudament omplert i s’han annexat els documents adjunts. També es reforça el procediment de comprovació de la signatura electrònica.

Els tràmits que encara estan pendents de ser disponibles a OVT són els de dissolució i canvi de domicili d’associacions i federacions.

Afegeix un comentari nou